Staten tilbakefører ansvaret for fiskerihavnene

Mlebu havn. Foto: Thor-Ivar Guldberg

Det statlige ansvaret for fiskerihavner er fra 1. januar 2023 gjeninnført langs hele kysten, ifølge en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Kystverket har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet signert avtaler om tilbakeføring av fiskerihavneanlegg med alle fylkeskommuner som overtok dette ansvaret i 2020.

Avtalene vil gjelde med virkning fra 1. januar 2023, og gir Kystverket ansvar for statlige fiskerihavneanlegg som moloer og kaifronter langs hele kysten. I statens ansvar inngår også utdypning og merking av farvann inn til havn.

Som en del av regionreformen, ønsket den forrige regjeringen å overføre ansvaret for fiskerihavnene fra staten til fylkeskommunene. Det var imidlertid bare fylkene fra Vestland og sørover som gikk med på dette, og ansvaret for fiskerihavnene har siden den gang vært uavklart og delt.

Konsekvensen av dette er at det ikke har vært planlagt nye fiskerihavneprosjekter siden 2018. Gjeninnføring av det statlige ansvaret for fiskerihavner vil omfatte 140 anlegg, og om lag 85 prosent av disse ligger i næringsaktive fiskerihavner.

– Regjeringen ønsker å ruste opp havner og farleder, for å ivareta næringslivets behov og for å sikre videre utvikling av fiskeriavhengige kystsamfunn. Gjeninnføring av statlig ansvar for fiskerihavnene er et viktig steg i riktig retning. Nå ønsker vi å kunne realisere nye fiskerihavneprosjekter så raskt som mulig, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Usikkerheten rundt ansvaret for fiskerihavnene har ført til at investeringer i viktige fiskerihavneprosjekter langs kysten har stoppet opp. Dette har vi nå ryddet opp i, opplyser departementet.

Forrige artikkel– Pukkellaksen skal bekjempes, ikke forvaltes
Neste artikkelNå er hun på verksted