Etter at det i sommer har blitt funnet mange døde villfugler som er smittet med fugleinfluensa, advarer Mattilsynet mot ta på ville fugler.

Fuglene er funnet fra Rogaland i sør til Finnmark i nord. Fugleinfluensa smitter svært sjelden fra fugl til mennesker, men som et føre-var-prinsipp anbefaler Mattilsynet å ta noen forholdsregler.

– Vi ber alle om å la syke eller døde fugler være i fred. Ikke ta på dem. Ikke ta med deg en syk fugl hjem for å stelle den eller gi den mat, sier Anne Marie Jahr, seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet.

Hvis du finner syke eller døde fugler ber tilsynet om at du varsler Mattilsynet, slik at de kan vurdere om de skal rykke ut og ta prøver.

– Hvis du har vært i nær kontakt med en syk eller død fugl og opplever symptomer på influensa i løpet av de 10 påfølgende dagene, ber vi deg kontakte fastlegen din, heter det i en pressemelding.

Mating av fugler

Mattilsynet ber imidlertid om at du ikke mater ville fugler i parker og ved innsjøer. Dette fører til at fuglene samles på små områder og lettere sprer smitte seg imellom. Unntaket er ved faste steder der fuglene er vant til at mating foregår, der kan man fortsatt mate fugler da de allikevel samles slike steder.

Ny normaltilstand

Fugleinfluensa hos ville fugler er mest sannsynlig en ny normaltilstand i Norge. Viruset har vært å finne i Sentral-Europa i mange år, og har nå spredt seg til Norge. Det gjør at man må være litt mer påpasselige.

– Vi antar at vi vil måtte leve med smitte hos ville fugler i flere perioder i fremtiden, sier Jahr.

Forrige artikkelNå er den sterkt truet
Neste artikkelFransk rederi får foretaksstraff på 800.000 kroner for brudd på våpenloven