Statsforvalteren er bekymret for hubroen i enkelte områder, etter at arten ble oppført på norsk rødliste for 2021, hvor arten er oppført som sterkt truet.

Nasjonal overvåking av hubro, samt det arbeidet som er lagt ned for å kartlegge og følge hubroterritorier ellers i landet, viser at hubrobestanden tilsynelatende er stabil der det er en tilnærmet mettet hubrobestand, melder Statsforvalteren.

– Samtidig er det tegn til at bestanden fremdeles er i nedgang i enkelte områder hvor det er stor avstand mellom etablerte par, inkludert Telemark og lavereliggende deler av Sørøst-Norge, melder Statsforvalteren.

Miljødirektoratet har hatt det faglige ansvaret for handlingsplanen. Statsforvalteren i Nordland har siden 2009 hatt ansvaret for å gjennomføre planen, på vegne av Miljødirektoratet.

Hubroen fikk sin første handlingsplan i 2009. Kunnskapsgrunnlaget siden den gang er styrket. Målet er å redusere de negative påvirkningsfaktorene for arten, for å stanse bestandsnedgangen. Den nye handlingsplan for hubro for perioden 2022 -2026 er nå publisert.

Forrige artikkelDisse dyrene kan dø av fugleinfluensa
Neste artikkelAdvarer mot å ta på ville fugler