I løpet av sommeren har det blitt påvist fugleinfluensa hos et stort antall villfugler langs hele kysten. Og nå er viruset også for første gang i Norge funnet hos to rødrever. Også en rekke andre ville arter kan få fugleinfluensa.

Mattilsynet ble tidligere i juli varslet av viltnemnda i Stad kommune om syke revevalper. To av disse ble avlivet, og prøver av den ene ble sendt til analyse. I tillegg ble det tatt prøver av en rev funnet i Kinn kommune. Veterinærinstituttet har nå påvist høypatogent fugleinfluensavirus (H5N1) hos begge, skriver tilsynet i en pressemelding.

– Dette er første gang det oppdages høypatogen fugleinfluensa hos rev i Norge, men vi er kjent med slike funn både i Sverige og Finland, sier seksjonssjef i seksjon dyrehelse i Mattilsynet, Anne Marie Jahr.

Oter og steinkobbe

Tilsynet opplyser at fugleinfluensa potensielt kan smitte til flere dyrearter. I 2021 og 2022 har det i Europa blitt påvist sporadiske tilfeller hos en rekke ville pattedyr, som rødrev, ilder, oter, grevling, gaupe, steinkobbe og havert.

Ifølge Veterinærinstituttet kan kliniske symptomer på høypatogent fugleinfluensavirus hos rovdyr variere, men nevrologiske symptomer som sirkelgange, skjev hodestilling og dårlig balanse er hyppigst rapportert. Det er ikke kjent hvordan disse revene har blitt smittet, men det kan antas at de har spist eller på annen måte hatt tett kontakt med syke fugler.

Fugleinfluensa smitter svært sjelden fra fugl til mennesker, men som et føre-var-prinsipp anbefaler Mattilsynet å ta noen forholdsregler.

– Vi ber alle om å la syke og døde fugler være i fred. Ikke ta på dem. Ikke ta med deg en syk fugl hjem for å stelle den eller gi den mat, sier Jahr.

–  Hvis du finner syke eller døde fugler ber vi deg om å varsle Mattilsynet, slik at vi kan vurdere om vi skal rykke ut for å ta prøver, sier Jahr. Dette gjelder artene andefugler (ender, gjess og svaner), havsuler, måkefugler, vadere, rovfugler (spesielt ørn og musvåk) og åtseletere (kråkefugler).

Mattilsynet ønsker også melding om syke rovdyr, spesielt med nevrologiske symptomer (for eksempel sirkelgange, skjev hodestilling og dårlig balanse), i områder hvor det er påvist høypatogent fugleinfluensavirus hos villfugler.

Ikke hos kjæledyr

Det er lite sannsynlig at katter eller andre kjæledyr blir smittet av dette viruset. Fugleinfluensaen som nå er påvist, utgjør først og fremst en risiko for fugler. Fugleinfluensa har ikke blitt påvist hos kjæledyr Norge, og kun i svært få tilfeller internasjonalt.

–  Hunde- og katteiere bør likevel forsøke å holde dyrene unna døde og tydelig syke fugler. Man bør som vanlig også huske på god håndhygiene når man håndterer hunder og katter og vaske hendene før du spiser, sier Jahr.

Forrige artikkelOppfordrer folk til å følge med
Neste artikkelNå er den sterkt truet