Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) ber medlemmer og andre om å følge med på utbredelsen av fugleinfluensa.

Fugleinfluensaen sprer seg langs kysten. Det er behov for en økt overvåking, og nå ber Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) sine medlemmer og andre om å følge med.

– Vi er førstelinjen ute i naturen, og kan raskt rapportere mistenkelige funn av syke eller døde fugler og dyr, sier jakthund- og viltkonsulent Olav Greivstad i NJFF. Han viser til at det denne sommeren har det blitt påvist fugleinfluensa hos et stort antall villfugler langs hele kysten. Mattilsynet har dessuten funnet viruset hos rødrev.

Foreningen oppfordrer i en pressemelding alle jegere, jakthundeeiere og andre friluftsfolk om å holde et særlig øye på situasjonen, og å melde fra alle mistenkelige funn av døde eller syke fugler og dyr til Mattilsynet.

– Nå er det viktig at vi alle bidrar til å få oversikt over spredningen. Vi som er jegere og hundeeiere er særlig viktige i denne sammenhengen. Vi ferdes mye i terrenget, ofte også på tvers av stiene. Våre hunder vil kunne finne syke og døde individer, både fugler og pattedyr. Vi oppfordrer alle jegere og hundeeiere om å være særskilt oppmerksomme og melde fra om man observerer syke eller døde fugler og pattedyr, sier Greivstad.

Han understreker viktigheten av å la syke og døde fugler ligge i fred, da de kan utgjøre en potensiell smittefare for hunden.

Forrige artikkelDette er tragediene de må unngå
Neste artikkelDisse dyrene kan dø av fugleinfluensa