Organisasjonen NOAH ber i et brev til landets kommuner om at de må unngå å gi tillatelser til skadefelling i egne kommuner, fordi skadefelling skaper store og omfattende dyretragedier hvert år.

NOAH opplyser at flere kommuner den senere tid har gitt tillatelse til å skyte grågås fordi de spiser på åkrene, og NOAH har hittil klaget på samtlige tillatelser. Nå sender NOAH ut brev til alle landets kommuner om å unngå skadefellingstillatelser og heller jobbe for økt toleranse for alle ville dyr!

– Skadefellinger påfører dyr store lidelser, og er ofte også ineffektivt i forhold til å hindre «skade». Ved å avlive enkeltdyr gjør man ikke området mindre attraktivt for nye dyr, og resultatet blir ofte rutinemessig skyting av dyr i fredningstid. Miljødirektoratet har bekreftet overfor NOAH at slik rutinemessig skadefelling, er forbudt etter den nye viltforskriften. Likevel brukes skadefellinger fortsatt rutinemessig som en slags «vårjakt», sier Siri Martinsen, veterinær og leder i NOAH.

Viser til «jaktpreik»

Hun viser til et grelt eksempel på hvordan jegere utnytter skadefellingstillatelser, en konkurranse «Jaktpreik» la ut på sosiale medier i mars. Premien var «skadefelling av grågås», med appellen «Er du glad i jakt og ønsker mer aktivitet på våren (…) er dette virkelig noe for deg».

NOAH mener at konkurransen ser ut til å ha blitt lagt ut før de hadde fått innvilga skadefelling. I etterkant ble det lagt ut bilder av «de heldige vinnerne» der skytingen av gjessene, midt i et dyrelivsfredningsområde, ble romantisert: «Det ble felt grågås, fisket fra moloen, fyrt bål på stranden og sett solnedgangen. Hva mer kan en egentlig ønske seg?»

Skadefelling ingen løsning

– Skadefelling er ingen løsning, men fører til tragedier for dyr, og tillatelsene utnyttes av jegere for å kunne drive jakt i fredningstid. Vi trenger økt toleranse for ville dyr – ikke drepe dyr som bare utfører naturlig adferd. Vil man beskytte eiendom, finnes det en rekke tiltak som har bevist større effekt enn å ta livet av dyr. Vi oppfordrer kommunene til ikke-letale løsninger, og øke respekten for ville dyr i yngletiden, sier Martinsen.

Et nytt vilkår for skadefelling som Miljødirektoratet legger vekt på i Viltforskriften (2020) er ifølge NOAH at skadefellingen «er egnet til å stanse eller vesentlig begrense skadesituasjonen». Miljødirektoratet bekrefter at dette betyr at det ikke kan gis tillatelse til felling av for eksempel et bestemt antall beitende gjess, men likevel ser de at kommunene innvilger slike skadefellingstillatelser også i år. Det er viktig at kommunene også sikrer at informasjon om regelverket når ut til de tilfeller av skadefelling som ikke krever kommunens tillatelse, mener NOAH.

Ønsker økt respekt for dyr

– Vi oppfordrer kommunene til å drive opplysningsarbeid for å øke respekten for de ville dyrene generelt og informasjon om skadeforebyggende tiltak. Dette er også noe media bør bidra med, spesielt mot de artene som er særlig utsatt for myter og ubegrunnet frykt som måker, reptiler og grevlinger, sier Martinsen.

Forrige artikkelDette fylket vil bli ledende på havvind
Neste artikkelOppfordrer folk til å følge med