Klima- og miljødepartementet har kunngjort at kvoten for vårjakt på ender vil bli tredoblet.

Jaktområdet utvidet til det dobbelte i forhold til tidligere ordning. Endringene er ment å styrke bevarelsen av vårjakt på ender, som er en del av den samiske jakt- og fangsttradisjonen og har kulturell betydning for den samiske delen av lokalbefolkningen.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide uttalte at «vårjakt på ender har vært viktig i samisk tradisjon for å sikre tilgang på mat på slutten av vinteren. Vi har valgt både å utvide kvoten på antall fugler og jaktområdet for at denne sedvanen og tradisjonen skal kunne leve ».

Kvoten for vårjakt på artene kvinand, siland, laksand og toppand vil øke til totalt 500 ender i den nye forskriften, og jakttiden vil utvides fra 10 til 15 dager i tidsrommet fra 5. mai til 6. juni.

Selv om Klima- og miljødepartementet foreslår en omfattende utvidelse av ordningen, imøtekommer ikke forslaget de lokale sine ønsker fullt ut. Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) og Miljødirektoratet har også påpekt kritiske kunnskapsmangler om konsekvensene av vårjakt på ender.

Derfor forutsetter Klima- og miljødepartementet at det skal settes i gang en systematisk, vitenskapelig innhenting av kunnskap om de aktuelle artenes bestandssituasjon og loddens betydning for dette.

Forrige artikkelRetten tillater fortsatt fengsling
Neste artikkelNy forskning kan begrense oterens tilbakekomst