En mann i 40-årene blir etter en kjennelse i Salten og Lofoten tingrett fortsatt holdt i varetekt etter mistanke om seksuelle overgrep.

Påtalemyndigheten har nå bedt om rettens kjennelse for fortsatt fengsling frem til 17. april, samt brev- og besøksforbud. Retten har funnet at siktede med skjellig grunn fortsatt kan mistenkes for en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn fengsel i seks måneder.

Retten mener at fortsatt fengsling ikke er et uforholdsmessig inngrep og er tilstrekkelig begrunnet. Fengslingsfristen er satt til 17.04.2023 kl. 16:00, og brev- og besøksforbudet gjelder for hele fengslingsperioden.

Retten har lagt vekt på alvorlighetsgraden av de mistenkte handlingene, siktedes samtykke til fengsling og bevisforspillelsesfaren i sin vurdering.

Forrige artikkelVil utrydde bjørn i Nordland
Neste artikkel500 flere kan skytes om våren