Å besøke reservater for sjøfugl i skjærgården er en populær aktivitet for mange mennesker om sommeren.

Samtidig har også fuglene hekketid i denne perioden, og det er viktig å ta hensyn til deres behov. Derfor er det nyttig å kjenne til de fem sjøfuglvettreglene, melder Miljødirektoratet.

Reglene er som følger:

1. Sjekk kart over sjøfuglreservatene.
2. Vær forberedt på hekkende sjøfugl.
3. Det er ingen skam å endre kurs i tide.
4. Lytt til erfarne kjentfolk.
5. Vis respekt for naturen

Sjøfuglbestanden har dessverre sunket drastisk i de siste årene, trolig på grunn av sviktende mattilgang. Dette gjør at forstyrrelse fra mennesker kan være ekstra belastende for fuglene.

Derfor oppfordrer eksperter til å unngå å forstyrre flokker med fugl på vannet, og å ikke legge til i bukter der man ser at fuglene oppholder seg.

I tillegg finnes det mange områder langs kysten og ved innsjøer med ferdselsforbud fra 15. april til 15. juli, der man ikke kan gå nærmere enn 50 meter. Det er derfor viktig å sjekke kartet over sjøfuglreservatene før man drar ut på tur, heter det fra direktoratet.

Ved å vise hensyn og respekt for naturen kan man bidra til å bevare sjøfuglene og deres livsmiljø. Så neste gang du besøker sjøfuglreservatene, husk å følge sjøfuglvettreglene og vis hensyn til fuglene, oppfordrer Miljødirektoratet.

Forrige artikkelBrukte miljøgebyrer 46 ganger i fjor
Neste artikkelDømt for ulovlig salg og produksjon