En mann er i Salten og Lofoten tingrett dømt for ulovlig salg og produksjon av alkohol.

Mannen ble siktet av politimesteren i Nordland politidistrikt for overtredelse av Alkoholloven. Han ble siktet for å ha solgt alkoholholdig drikke uten bevilling og for å ha produsert alkoholholdig drikk uten bevilling. Siktelsen omfattet også salg av alkohol til mindreårige. Siktede har erkjent forholdene og retten har funnet ham skyldig.

Grunnlaget for siktelsen er at mannen i perioden januar 2019 til desember 2020 etter siktelsen solgte alkoholholdige varer uten bevilling til flere personer, inkludert mindreårige. Han skal ha hatt en fortjeneste på 300 000 kroner. I tillegg har han produsert opp til 900 liter alkoholholdig drikke uten bevilling.

Påtalemyndigheten foreslo en straff på 60 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år. Retten har akseptert aktors straffeforslag og begrunnelse, og dømt mannen til 60 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år. Retten tar også hensyn til formildende omstendigheter, som lav alkoholprosent, tilståelsen og den lange saksbehandlingstiden hos politiet.

Forrige artikkelSjøfuglvettreglene: – Viktig kunnskap
Neste artikkelLofoten-selskap med overskudd