En mann er i Salten og Lofoten tingrett dømt for en alvorlig fartsovertredelse langs E10 i Moskenes i Lofoten.

Mannen ble stoppet tidligere i år da han kjørte med en hastighet på 86 km/t i en sone med en grense på 50 km/t.

Mannen har innrømmet overtredelsen i retten, og dokumentasjon fra en stasjonær trafikkontroll styrker hans tilståelse.

Retten har lagt til grunn tidligere rettspraksis ved avgjørelsen og har bestemt straffen basert på riksadvokatens rundskriv. På grunn av den høye farten og tidligere forhold har påtalemyndigheten foreslått, og retten har akseptert, en betinget fengselsstraff på 15 dager med en prøvetid på to år.

I tillegg er han i tillegg ilagt en bot på 10 000 kroner, med en subsidiær fengselsstraff dersom boten ikke blir betalt.

Videre har retten besluttet at mannen skal miste retten til å føre kjøretøy for en periode på ti måneder, da han tidligere har samlet opp flere prikker på førerkortet sitt.

Forrige artikkelMann dømt for trygdebedrageri på nytt
Neste artikkelFår ikke penger til lysanlegg