En mann fra Lofoten er i Salten og Lofoten tingrett dømt for forsettlig trygdebedrageri.

Mannen ble satt under tiltale etter å ha avgitt uriktige opplysninger om eget inntektsgivende arbeid til NAV via elektroniske meldekort. Dette førte til at han feilaktig ble utbetalt 135.000 kroner for mye i stønad under arbeidsledighet.

Tiltalen omfatter to poster bruk av uriktig eller ufullstendig informasjon for å påvirke resultatet av en automatisert databehandling, som førte til tap eller fare for tap for noen. Han ga dessuten uriktig opplysning skriftlig eller muntlig til en offentlig myndighet.

Hovedforhandlingen ble avholdt den 14. august, hvor mannen møtte og erkjente sin skyld etter tiltalebeslutningen. Aktor ba om en fengselsstraff på 20 dager, mens mannens forsvarer ba om mildest mulig straff.

Retten vurderte at det var bevist utover enhver rimelig tvil at mannen hadde handlet med forsett om å skaffe seg en uberettiget vinning. Han ble derfor dømt i samsvar med tiltalebeslutningen. I rettens begrunnelse ble det også henvist til vitneforklaring fra en rådgiver i NAV, som redegjorde for hvordan beregningen av det utbetalte beløpet ble gjort.

Retten fastslo at mannen skulle dømmes for forsettlig bedrageri på 135.000 kroner over en periode på litt over ett år og for uriktig forklaring til offentlig myndighet.

Etter en samlet vurdering, hvor retten tok hensyn til mannens tidligere domfellelser for lignende forhold, hans uforbeholdne tilståelse og den lange saksbehandlingstiden, ble straffen satt til fengsel i 18 dager.

Forrige artikkelKvinne dømt for flere lovbrudd
Neste artikkelRåkjørte på E10 i Lofoten