Entreprenøren Alf Brekken & Sønner AS er i Lofoten tingrett dømt til å betale totalt 730.000 kroner til Polar Transport AS.

Lofoten tingrett behandlet 21. september søksmålet fra Polar Transport AS og motsøksmålet fra Alf Brekken & Sønner AS. Retten frikjente Polar Transport AS for motsøksmålet, mens søksmålet mot Alf Brekken & Sønner vant fram i retten.

Stridens kjerne står omkring transport av steinmasser til en molo i Moskenes kommune i Lofoten. Steinmassene ble blant annet kjøpt fra Nesna på Helgelandskysten. Saksøkte hadde i den forbindelse behov for å få fraktet massene til anlegget i Lofoten. En avtale med inngått i august 2015.

Alf Brekken & Sønn AS mente i følge domsboken at saksøkeren hadde misligholdt sine forpliktelser i forbindelse med transport av stein.

– Det er vist til at saksøkeren hadde oppgitt en lastekapasitet på lekteren som skulle benyttes til transporten på 2.100 til 2.200 tonn. Imidlertid viste faktisk kapasitet seg å være vesentlig lavere, heter det i dommen.

Domstolen har behandlet søksmål og motsøksmål, og har trukket fra allerede oppgjort mellomværende som partene er enige om. Dommen i Lofoten tingrett er på til sammen 20 sider.

– I hovedsøksmålet dømmes Alf Brekken & Sønner AS dømmes til å betale til Polar Transport AS 612.718 kroner innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.

I motsøksmålet ble Polar Transport AS frifunnet. Alf Brekken AS ble i tillegg dømt til å betale 117.368 kroner i saksomkostninger, slik at selskapet til sammen må betale motparten cirka 730.000 kroner.

Dommen er foreløpig ikke rettskraftig.


Fakta om Alf Brekken & Sønner AS: Selskapet er fordelt på fem selskaper. De har totalt 180 ansatte og en årlig omsetning på 220 millioner kroner. Selskapet har sitt hovedkontor, verksted, knuseverk og masseuttak ved Stamsund i Vestvågøy kommune. Alf Brekken & Sønner AS har også avdeling på Stokmarknes i Hadsel kommune.

KILDELofoten tingrett, Alf Brekken & Sønner AS
Forrige artikkelKvinnelig bilist må punge ut med 40.000 kroner
Neste artikkelHadsel-mann skal ta knekken på granskogen i Vesterålen