En kvinne er dømt for kjøring i påvirket tilstand, uaktsom kjøring og kjøring uten gyldig førerkort

Kvinnen ble i Midtre Hålogaland tingrett dømt for flere brudd på veitrafikkloven. Dommen omfatter overtredelse av kjøring i påvirket tilstand, uaktsom kjøring og kjøring uten gyldig førerkort.

Hendelsene fant sted i 2022, hvor kvinnen ble stoppet i to separate tilfeller. Først langs E10 ved Veggfjellet i Narvik kommune, hvor hun ble observert kjørende i en bil, til tross for påvirkning av narkotika. Den andre hendelsen fant sted langs en vei i Øksnes, hvor hun igjen kjørte samme bil og ble stoppet på grunn av narkotikapåvirkning.

Dom og straffeutmåling

Kvinnen erkjnte i retten straffeskyld for siktelsen knyttet til kjøring i påvirket tilstand. I retten den 14. august 2023 avgav hun en uforbeholden tilståelse. Retten har funnet det bevist at hun har handlet i samsvar med siktelsen, og at hun har handlet uaktsomt.

I dommen ble kvinnen dømt til 36 dagers med en prøvetid på to år. En bot på 20.000 kroner ble også fastsatt, med en subsidiær fengselsstraff på 15 dager. I tillegg til straffen ble hun også fradømt retten til å føre førerkortpliktig motorvogn i en periode på tre år. Hun må ta en full ny førerprøve hvis hun ønsker å gjenerverve førerretten etter tapsperioden.

Forrige artikkelUng motorsyklist dømt for farlig kjøring og fartsovertredelse
Neste artikkelMann dømt for trygdebedrageri på nytt