En mann i 20-årene er i Midtre Hålogaland tingrett dømt for en rekke trafikkovertredelser, inkludert farlig kjøring og fartsovertredelse i sommer.

Dommen ble avsagt etter at siktede hadde avgitt en uforbeholden tilståelse. Bakgrunnen for dommen er hendelsen der mannen ble stoppet av politiet den aktuelle kvelden, kjørende på en motorsykkel. Han ble målt til en hastighet på hele 148 km/t på E-6 ved Narvik, til tross for at den skiltede fartsgrensen på stedet var 60 km/t.

Ikke bare hadde han kjørt betydelig over hastighetsgrensen, men han hadde også utført farlige stunt som å kjøre på bakhjulet, og dermed bare ha ett hjul på bakken.

Retten fant det bevist at mannen hadde handlet forsettlig ved å både kjøre i høy hastighet over fartsgrensen og utføre farlige manøvre som kjøring på bakhjulet. Han ble dømt til 26 dagers fengsel som straff for overtredelsene.

I tillegg til fengselsstraffen, ble mannen også førerretten for en periode på 3 år og 6 måneder. Dette ble begrunnet med at han allerede hadde 6 prikker fra tidligere trafikkovertredelser. Dommen påla ham å ta full ny førerprøve dersom han ønsket å gjenvinne førerretten etter endt tapsperiode.

Påtalemyndigheten hadde argumentert for at overtredelsen var så grov og uforsvarlig at straffenivået burde ligge i området 30-36 dager uten erkjennelse. Domstolen valgte til slutt å dømme mannen til en fengselsstraff på litt over 30 dager, basert på både hastighetsbruddet og de farlige kjøremønstrene.

Forrige artikkelDømt for råkjøring på Evenes
Neste artikkelKvinne dømt for flere lovbrudd