En utenlandsk statsborger er i Lofoten tingrett dømt til åtte års fengsel for drapsforsøk på sin tidligere kjæreste i Svolvær i Vågan kommune.

Den om lag 40 år gamle serberen ble satt under tiltale av Statsadvokatene i Nordland. Dom falt i midten av september.

Den dømte serberen forsøkte å drepe en ukrainsk kvinne – en tidligere kjæreste ­– ved å stikke henne flere ganger i bryst- og mageregionen med en kjøkkenkniv som hadde et 15 centimeter langt blad. Den skadede kvinnen ble påført flere kutt, blant annet i hjertet. Skaden ville vært dødelig dersom hun ikke hadde kommet raskt under legebehandling. Etter kvinstikkingen skal den dømte ha sparket den samme kvinnen flere ganger i hodet og på kroppen mens hun lå skadet på bakken.

Den tiltalte erklærte seg under rettssaken ikke skyldig. Ni vitner inklusive ett sakkyndig vitne forklarte seg i retten. Aktor – statsadvokat Thor Erik Høiskar – la ned påstand om fengsel i åtte år og tre måneder med fradrag av 330 dager i utholdt varetekt i Bodø.

Avslag på asylsøknad
Den tiltalte serberen har tidligere fått avslag på asylsøknad i Norge og ble derfor uttransport fra Norge i 2011. Han fikk innreiseforbud i fem år, som løp ut den 22. september 2015.

I forbindelse med et utenlandsopphold der tiltalte og fornærmedes felles sønn var på ferie, oppsto det en alvorlig konflikt i forbindelse med at de skulle hentes på Evenes flyplass i Ofoten. Tiltalte ble rasende fordi fornærmede skulle reise i samme bil som en annen mann.

Reiste til Serbia
– Sommeren 2012 reiste fornærmede med sønnen til Serbia og oppholdt seg der i ca. 3 måneder. Under oppholdet ble sønnen døpt etter serbisk tradisjon. Fornærmede reiste tilbake til Norge og hun og tiltalte hadde kontakt via telefon og skype. Fornærmede reiste igjen til Serbia med sønnen i 2013. Under oppholdet der reiste de også på ferie til Montenegro. Før fornærmede og sønnen skulle reise til Norge igjen, hadde fornærmede kontakt med en venninne i Norge som det var avtalt at skulle hente fornærmede og sønnen på Evenes flyplass da de kom hjem. Det viste seg så at disse avtalene måtte endres og en annen kvinne skulle sammen med sin mann hente fornærmede og sønnen da de landet på Evenes. Da fornærmede forklarte dette for tiltalte, ble tiltalte sint fordi han ikke ville at fornærmede skulle sette seg i bilen med en annen mann selv om hans kone var med. Fornærmede ble da sjokkert og etter hvert redd for tiltaltes reaksjoner. Fornærmede ble redd for at tiltalte skulle hindre henne eller sønnen i å reise til Norge. Fornærmede reiste tilbake til Norge og tiltalte og fornærmede fortsatte å ha kontakt, men fornærmede ville ikke lenger ha noe forhold til tiltalte, heter det i dommen fra Lofoten tingrett.

Sendte stygge SMS-er
– Tiltalte tok kontakt per telefon og sms med spørsmål om sønnen. Fornærmede forklarte at sønnen hadde det bra. Da fornærmede etter hvert ikke ville snakke med tiltalte, på telefon eller skype, begynte tiltalte å sende henne meldinger med stygge ord, at han skulle vise henne hvem han var osv. Fornærmede reiste med sønnen til Ukraina i 2014 og tiltalte ville da at hun og sønnen også skulle reise til Serbia slik at tiltalte kunne se sønnen. Fornærmede avviste dette fordi hun var redd for tiltalte, heter det.

– Da innreiseforbudet ble opphevet i 2015 ville tiltalte reise til Norge for å være sammen med sønnen. Fornærmede sa at det var i orden siden han hadde rett til å være sammen med sønnen. Fornærmede tilbød seg også å hjelpe tiltalte med å finne et sted å bo mens han var i Norge. Da det viste seg å være vanskelig å finne et rimelig oppholdssted for tiltalte over en periode på 2 – 3 måneder, sa fornærmede at det var i orden at tiltalte bodde hos henne. Tiltalte kom til Norge 2 eller 3 dager før hendelsen beskrevet i tiltalen.

Brukte fileteringskniv
Det hele utartet seg til å bli et sjalusidrama der den fornærmede ikke ville svare på spørsmål om hun hadde en annen mann, fordi hun mente at det ikke spilte noen rolle.

­Mens fornærmede satt i sofaen tok tiltalte så tak i håret hennes og slo henne 2 ganger i hodet med knyttet hånd. Fornærmede ble svimmel og redd og ba tiltalte slutte. Da fornærmede åpnet øynene så hun at tiltalte sto foran henne med en kjøkkenkniv med 15 cm langt knivblad. Kniven var en fileteringskniv. Tiltalte begynte å stikke henne med denne kniven. Fornærmede forsøkte å vri seg unna, men tiltalte stakk fra forskjellige vinkler som fornærmede oppfattet skyldtes at han ville stikke henne i hjertet. Det siste stikket i mageregionen ga henne sterke smerter.

Ropte på naboene
Fornærmede mistet bevisstheten, men hun husker at hun lå på gulvet ved toalettet. Da hun kom til seg selv så hun at tiltalte slo kniven mot døren eller dørkarmen fordi det var noe galt med kniven. Tiltalte klarte ikke å få ordnet kniven slik han ville og ble sint. Fornærmede ropte på naboen for å få hjelp mens hun lå på gulvet. Tiltalte satte da foten oppå henne og skrek at hun skulle være stille og at han skulle drepe henne. Mens fornærmede lå på gulvet mistet hun blod og var innimellom bevisstløs. Fornærmede strakk da hånden mot tiltalte og sa at hun snart ville være død. Mens hun lå med lukkede øyne gikk tiltalte så over henne og inn på soverommet til sønnen og hun hørte lyder som av papir. Fornærmede vet ikke hvordan, men hun kom seg ut av leiligheten og til naboen tvers over gangen. Naboen var ikke hjemme, og fornærmede beveget seg nedover trappen fra 3 etasje hvor leiligheten ligger. Tiltalte kom da ut i trappoppgangen og ropte at hun skulle stoppe og flere grove skjellsord. Rapport fra åstedsundersøkelsen bekrefter fornærmedes forklaring om hvor hun og tiltalte beveget seg inne i leiligheten og nedover trappen. Fornærmede kom seg ut på gaten og hun hadde mobiltelefonen med seg. Fornærmede slo da nummeret til datteren og ba henne ringe politiet.

Erkjente knivstikking – ikke skyld
Den tiltalte har erkjent at han har stukket fornærmede med kniv, men har ikke erkjent straffeskyld. Tiltalte har, slik retten har oppfattet hans forklaring, begrunnet det med at det fornærmede har gjort mot han – å ta sønnen fra han – etter serbisk rett er det samme som kidnapping og derfor like alvorlig som de handlinger tiltalte har utført mot fornærmede.

Åtte års fengsel
Tiltalte ble i retten dømt både for drapsforsøk og ett tilfelle av grov kroppskrenkelse, der drapsforsøket er det mest dominerende.

– Det foreligger etter rettens vurdering en rekke momenter som skal tillegges ved i skjerpende retning ved straffutmålingen. Handlingen er begått overfor en kvinne i hennes hjem, et sted hun skal kunne føle seg trygg. Handlingen har videre preg av å være hevn eller straff mot fornærmede, dels på grunn av sjalusi og dels på grunn av konflikten relatert til deres felles barn. Tiltaltes oppførsel i retten under hovedforhandlingen bekrefter etter rettens vurdering dette. Tiltalte har for retten fremstått som aggressiv og manipulerende både overfor fornærmede og overfor rettens medlemmer.

Den tiltalte ble for dette dømt til fengsel i åtte år og tre måneder. Han ble også dømt til å betale en erstatning for lidt tap på noe i underkant av 20.000 kroner samt 95.000 kroner for tapt inntekt. I tillegg må han betale 250.000 kroner i oppresningserstatning til fornærmede.

KILDELofoten tingrett
Forrige artikkelProsten lover vakre seremonier for par av samme kjønn
Neste artikkelOmsorgsboliger til 4,5 millioner kroner per enhet