Vesterålsprost Jan Otto Fredwall lover at par av samme kjønn vil bli tatt godt i mot i kirken, som skal legge til rette for vakre seremonier i kirken lokalt der brudgommene eller brudene måtte ønske det.

Til LoVe24.no sier prosten at Den norske kirke enda ikke fått på plass en godkjent liturgi for vigsel av par av samme kjønn.

– Denne vil tidligst være klar når neste kirkemøte i januar 2017 har behandlet, godkjent og iverksatt startdato for bruk av en slik liturgi. Selv så synes jeg det er flott dersom vedtaket på kirkemøtet blir at vi som kirke kan få ønske også likekjønnede velkommen til vigsel på lik linje med alle andre. I  Vesterålen prosti, som også i mange andre prosti, har vi lagt til rette for en fremtidig praksis der prosten blir kontaktet dersom noen som ønsker en likekjønnet vigsel ikke kan få utført dette av lokal prest. Det vil være kjent på de ulike kirkekontorer rundt i kommunene om deres prest har reservert seg mot å utføre en slik vigselshandling eller ikke, og de kan dermed henvise videre direkte til meg som prost. I slike tilfeller vil enten jeg selv eller en av de andre prestene i prostiet kunne utføre den kirkelige handlingen. Vi håper dette blir en grei og så skånsom praksis som mulig, i og med at kirken som kjent vil få en ordning hvor den enkelte prest kan velge om man vil reservere seg i forhold til å foreta slike vigsler eller ikke, sier vesterålsprost Jan Otto Fredwall til LoVe24.no.

Han har så langt ikke blitt kontaktet i forbindelse med par av samme kjønn som ønsker vigsel dersom/når en slik ordning er implementert i kirken.

– Jeg kjenner heller ikke til at noen av de andre prestene i Vesterålen som vil utføre slike vigsler har fått slike henvendelser på det nåværende tidspunkt. For meg som prost er det viktig å si at når en ny vigselsliturgi for likekjønnede er på plass skal alle som måtte komme bli tatt godt i mot og vi skal legge til rette for vakre seremonier i kirken lokalt der de måtte ønske det, sier prosten i Vesterålen, Jan Otto Fredwall, til LoVe24.no.

Forrige artikkelHadselværing fikk bot på 48.000 kroner
Neste artikkelUtlending dømt til åtte års fengsel for knivstikking i Svolvær