As Lofoten Feriesenter, i hovedsak eid av Vågan kommune, hadde et mindre overskudd på driften i 2022.

Torsdag 8. juni 2023 ble det avholdt generalforsamling i As Lofoten Feriesenter, på Nordis Restaurant. Det var god oppslutning fra både styret og aksjonærene.

Styret var representert med Petter Løvdal, Kirsti Liland, Vidar Thom Benjaminsen og John Arne Jakobsen. Vågan kommune ved Frank Johansen var til stede som aksjonær, med eierskap til 8945 av totalt 9257 aksjer.

Frank Johnsen ble valgt som møteleder, mens Hans Jørgen Andersen ble valgt som sekretær. Innkallelsen ble godkjent uten innvendinger, og Frank Johnsen og Kirsti Liland ble valgt til å undertegne protokollen.

Første sak på agendaen var styrets styreberetning for 2022. Møteleder gikk gjennom beretningen og ga utfyllende kommentarer om selskapets driftsutvikling. Styreberetningen ble enstemmig godkjent.

Deretter ble regnskapet for 2022 med noter og revisjonsberetningen diskutert. Møteleder ga en kort orientering om det framlagte regnskapet, som viste et overskudd på kr. 110.916. Regnskapet ble enstemmig godkjent, og revisjonsberetningen ble tatt til etterretning.

I samsvar med vedtektene ble det deretter gjennomført valg. John Arne Jakobsen og Petter Løvold ble valgt ti henholdsvis leder og nestleder.

Edel Åsjord, Vidar Thom Benjaminsen og Kirsti Liland ble valgt som styremedlemmer. Trude Kaspersen og Øyvind Tveiterå ble valgt som varamedlemmer.

Forrige artikkelDømt for ulovlig salg og produksjon
Neste artikkel«Kaos og atter kaos» på veiene