Ei småbarnsmor i Henningsvær mener fylkesveien mellom Rørvika og Henningsvær er «kaos og atter kaos».

I en henvendelse til Nordland Fylkeskommune peker hun på den økende trafikken og kaoset som oppstår i turistsesongen, og foreslår tiltak for å bedre situasjonen.

Den engasjerte småbarnsmora pendler daglig, har observert at trafikken til og fra Henningsvær har blitt verre hvert år. Turismen tiltrekker seg bobiler, campingvogner, turbusser og personbiler som alle samtidig prøver å komme seg til og inn i Henningsvær. Dette skaper kaos og farlige trafikksituasjoner, mener hun.

Lokale tiltak har blitt foreslått, som oppretting av parkeringsplasser og campingområder, men disse har ikke løst problemet. Hun foreslår derfor følgende løsninger: stenge veien til Henningsvær for turisttrafikk fra mai til september, tillate kun fastboendekjøring og levering av varer i dette tidsrommet, og etablere rimelige shuttlebusser som går fra Rørvika til Finnholmen hvert 15. minutt.

– Dette skaper en vinn-vinn for alle parter, en reiselivsnæring i utvikling som kan vise til bærekraftig utvikling innenfor turisme i Lofoten. Lokal næring på stedet vil nyte godt av en shuttlebus inn og ut av Henningsvær slik at det blir lettere å dra på en dagstur og overnatting, opplyser hun til fylkeskommunen.

Hun mener dette vil være bra for lokalbefolkningen og turistnæringen. Lokal næringsvirksomhet vil dra nytte av bedre tilgjengelighet, og turister kan oppleve Henningsvær på en mer bærekraftig måte. Regulering av trafikken vil også redusere støy, forurensning og øke trafikksikkerheten.

Kvinnen oppfordrer Nordland Fylkeskommune til å besøke Henningsvær og erfare de lokale forholdene før de tar en beslutning. Hun påpeker også at tidligere forsøk med shuttlebusser ikke lyktes på grunn av mangelfull markedsføring og samtidig åpen vei for individuell biltrafikk.

Som engasjert innbygger håperhun på positiv respons og oppfordrer til videre dialog, og har tatt saken opp også med Vågan kommune og Destination Lofoten.

Forrige artikkelLofoten-selskap med overskudd
Neste artikkelLavere etterspørsel i sommer