Til tross for en økning i passasjerantallet i juni, opplever Widerøe lavere etterspørsel enn forventet på innenlandske flyreiser denne sommeren.

Selskapet korrigerer derfor sin strategi, og innfører tiltak for å stimulere etterspørselen og forbedre lønnsomheten.

Den svake norske kronen, kombinert med høye drivstoffpriser og økte flypassasjeravgifter, har ført til økte kostnader for flyselskapet. Til tross for dette, har Widerøe unngått å overføre disse kostnadene til kundene gjennom økte billettpriser.

– Widerøe har ikke lykkes med å sende videre kostnadsøkningene som følge av lav kronekurs, flypassasjeravgift og høy drivstoffpris i prisen på flybilletter. For å stimulere til økt etterspørsel og kabinfaktor er derfor hyppigheten på salgskampanjen intensivert og prisene tilpasset et mer prissensitivt marked fremover, uttaler selskapet i en pressemelding.

Selskapet er også stolte av å være Norges mest punktlige flyselskap i mai.

– God driftskvalitet er også av stor betydning for lønnsomheten i selskapet, uttaler konsernsjef Stein Nilsen.

Videre opplyser Widerøe at deres planer om å være først ute med å benytte elflyet Tecnam P-Volt er skrinlagt, ettersom Tecnam har lagt konseptet på is. Widerøe fortsetter dialogen med andre aktører, og planlegger fortsatt å innføre kommersielle, fossilfrie flyvninger i 2028.

– Widerøe har løpende vært orientert om utfordringene med batterikapasiteten på Tecnams elflykonsept. Det er derfor ingen overraskelse at dette prosjektet legges til side, sier Nilsen.

– Vi er i dialog med en rekke aktører i markedet, og Tecnams beslutning har verken endret vår ambisjon eller tidslinjen for innfasing av elfly på kortbanenettet, sier han.

Forrige artikkel«Kaos og atter kaos» på veiene
Neste artikkelDømt for grov overtredelse