Den renommerte kunst- og filmhøgskolen i Kabelvåg ligger ikke inne i neste års statsbudsjett.

– Nå brenner det et blått lys for en høgskole, sier fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll. Nordland fylkeskommune og UiT Norges arktiske universitet har jobbet med en intensjonsavtale om overføring av eierskapet for Nordland kunst- og filmhøgskole.

– Som fylkeskommune kan vi dessverre ikke drifte et høyere studium av dette kaliberet. Løsningen for skolen ligger derfor i overføring til et universitet som har kompetansen til å utvikle tilbudet i den retningen det fortjener. Men forutsetningen for at UiT skal ta over den flotte utdanningen som vi har utviklet over mange år, er selvsagt at regjeringen legger inn penger til å drifte denne høgskoleutdanningen. Jeg må si det framstår nokså besynderlig at de bruker sin siste dag på jobben til å legge ned et internasjonalt kjent studietilbud, sier en misfornøyd fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Setter institusjon på spill

Nordland fylkeskommune har over mange år investert betydelige ressurser i å bygge opp et moderne, tidsriktig og profesjonelt studietilbud innen produksjon av levende bilder og film i Kabelvåg, går det fram av en pressemelding fra Nordland fylkeskommune.

– Skolen ønsket etter hvert å utvikle seg fra fagskole til høgskole/universitet, og fikk i 2017 NOKUT-godkjenning for bachelorstudiet Bevegelige bilder. Nå ser det stygt ut for framtiden til skolen, sier Norvoll.

UiT satte betingelser     

Universitetet i Tromsø har i avtalen med Nordland fylkeskommune stilt klare betingelser til en eventuell overtakelse av Nordland kunst- og filmhøgskole. Blant annet at Stortinget tildeler UiT minst 15 treårige studieplasser øremerket bachelorprogrammet i levende bilder. I tillegg har UiT påpekt at en gjenstående finansieringen (utover studieplasser), som er nødvendig for at UiT kan garantere drift av studietilbudet, må avklares i form av ytterligere bevilgninger eller andre vilkår som sikrer driften.

– Partene hadde en felles målsetning om å få avklart en overføring innen 31.12.2021. At regjeringen ikke prioriterer Kunst- og filmhøgskolen i statsbudsjettet er svært uheldig, sier Norvoll.

Jobber mot nytt Storting

Fylkesrådsleder Norvoll mener det nå må gjøres en aktiv jobb mot det nye stortinget og den påtroppende regjeringen.

– Det er mye som må endres i forhold til Høyreregjeringens forslag for statsbudsjettet for 2022. Jeg vil jobbe aktivt for å få på plass penger til Kunst- og filmhøgskolen, avslutter fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Forrige artikkel– En uforståelig avgjørelse
Neste artikkelVerneorganisasjon skuffet over ny regjering