– Hybelhus for elever på videregående skole kan øke trivsel og motvirke frafall fra skolen, mener fylkesråd for utdanning Joakim Sennesvik. Nå setter han i gang en kartlegging av behovet i fylket.

–I Nordland har vi omlag 1800 borteboende elever på videregående skole. Det er uten tvil krevende for en 16-åring å måtte flytte fra foreldrene for å gå på skole. For noen blir det å skulle klare seg helt alene en vanskelig opplevelse. Det kan føre til mistrivsel, ensomhet, dårligere skoleresultater og i verste fall frafall. Derfor ønsker vi å se på mulighetene for å etablere flere hybelhus for elevene våre. Vi tror at det å bo sammen med andre kan motvirke mange av de utfordringene som borteboere opplever, sier Sennesvik.

Han berømmer ellers det arbeidet som gjøres ute på skolene for å øke trivselen til borteboere, eksempelvis leksehjelp, mattilbud og etablering av ulike møteplasser.

– Kartleggingen vi nå setter i gang skal skje i tett samarbeid med kommunene og skolene. I tillegg til å avdekke behovet for hybelhus ønsker vi å finne ut hvordan et slikt tilbud skal organiseres og drives. Her tror vi at vertskommunene for de videregående skolene har mye å bidra med, sier fylkesråd for utbygging og eiendom, Lise Henriette Rånes i en uttalelse.

Arbeidet skal starte i Bodø, som er den byen i Nordland som har fleste borteboende elever, og samtidig har det høyeste prisnivået på hybler og leiligheter.

Finansiering er selvsagt et viktig element i diskusjonen rundt etablering av hybelhus.

– Hybelhus for elever på videregående skole omfattes ikke av noen offentlige støtteordninger, slik som eksempelvis studentboliger. En statlig tilskuddsordning vil gjøre det enklere for fylkeskommunene å få finansiert hybelhus. Vi ønsker å løfte problemstillingen og derfor har jeg nå sendt brev til Kommunal- og distriktsdepartementet, der jeg påpeker dette faktumet, sier Rånes.

Forrige artikkelFeirer unge filmskapere under året Laterna Magica
Neste artikkelLegger ned og bygger nytt