Folkeaksjonen for et oljefritt LoVeSe er skuffet over den nye regjeringen til Jonas Gahr Støre.

Organisasjonens sier i en pressemelding at den nye regjeringen har nå hatt muligheten til å sikre et permanent vedtak vedrørende petroleumsvirksomhetens framtid utenfor Lofoten, Vesterålen og Senjas (LoVeSe). I altfor lang tid har lokalsamfunnet og bærekraftig næringsliv stått med hjerte i halsen hvert fjerde år og lurt på om det en gang i framtida vil åpnes for oljevirksomhet i disse sårbare og produktive havområdene. I flere år har både Arbeiderpartiet og Senterpartiet sagt nei til åpning av LoVeSe og det har vært stortingsflertall for et oljefritt LoVeSe. Det burde da være uproblematisk å slå fast at det aldri skal åpnes for oljeleting her, mener organisasjonen.

Det vil gi forutsigbarhet for de lokale, bærekraftige næringene som blomstrer i LoVeSe, og gi rom for satsning og utvikling – noe begge regjeringspartiene er tydelig for. En permanent status som petroleumsfritt mangler havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja fortsatt. Den nye regjeringen har nå hatt muligheten til å, en gang for alle, legge denne diskusjonen død.

– Den nye regjeringen hadde muligheten til å sikre et varig oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja i plattformen sin. De har likevel valgt å holde dagens kurs og går inn for kun fore år til uten petroleumsvirksomhet i noen av Norges viktigste havområder. En mer ambisiøs oljepolitikk hadde sikret LoVeSe fra petroleumsvirksomhet til evig tid. Vi er selvfølgelig glad for at LoVeSe er sikret videre, men skuffet over at regjeringen ikke klarte å gå inn for en mer progressiv og nødvendig oljepolitikk. Budsjettforhandlingene vil vise i hvor stor grad Folkeaksjonen blir nødt til å fortsette kampen de neste årene. Et varig oljefritt LoVeSe er fortsatt mulig. Vi er i så fall klare for å kjempe videre for en varig oljefri framtid for landet, sier Daniel Weiss, leder i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja i pressemeldingen.

– Det er klart at for både livet i havet og kystsamfunn, er Nordland VI, VII og Troms II (LoVeSe) en del av sammenhengende havområder langs norskekysten som ikke kan defineres av oljebransjens sokkelkart. Disse havområdene er sårbare i seg selv, men er heller ikke økosystemer som lever i isolasjon. Miljødirektoratets kartlegging av særlig verdifulle havområder viser dette godt. Blir livet i havet påvirket, i stor grad i, noen av disse områdene vil det ha store konsekvenser for livet i resten av disse økosystemene – med følgende økonomiske konsekvenser for store industrier innen havbruk, fiskeri og turisme. Dette gjelder også for oppnåelse av klimamålene. Stans i oljeleting er sterk anbefalt av både IEA og FN, for å nå klimamålene. Når vi ikke disse målene, vil også det få drastiske konsekvenser for økosystemene som hele landet, men særlig lokalsamfunnene i nord, er avhengige av for å skape en framtid for folk flest. 

Er man opptatt av å utvikle, og ikke avvikle, både industri, distriktsnæringer og lokalsamfunn i Nord-Norge trenger man en forutsigbar oljefri framtid. Med hensyn til sammenheng i økosystemene til havs og de sterke klimaendringene som skjer dobbelt så rask i Arktis, er Norge nødt til å føre en mer ambisiøs oljepolitikk framover enn den nye regjeringen legger opp til i plattformen sin, men å sikre et oljefritt LoVeSe i 4 år til er likevel en midlertidig seier som vi skal feire, sier Weiss i Folkeaksjonen.

Forrige artikkelDenne skolen er ute av statsbudsjettet
Neste artikkelEvenes-regionen skal analyseres