Nordland Arbeiderparti uttrykker sterk støtte for utvikling av havvind-prosjekter på Helgeland, og uttrykker skuffelse over at regionen ikke er inkludert i de områdene som åpnes for utbygging i 2025.

– Nordland Arbeiderparti sier et klart ja til utvikling av havvind-prosjekter på Helgeland, og vi mener det er beklagelig at dette området er ikke er med i gruppen som åpnes i 2025, uttaler gruppeleder Elin Dahlseng Eide.

Historisk perspektiv

– Nord-Norge fikk ikke være med på oljeeventyret fra starten, det fikk konsekvenser i form av få ringvirkninger for landsdelen. Nå står vi foran et nytt industrielt utviklingsprosjekt, og nå må landsdelen få være med fra starten, sier fylkestingsrepresentant Knut Petter Torgersen.

Helgeland og Havvind

Fylkestingsrepresentant Odd Arnold Skogsholm uttrykker frustrasjon over at Helgeland ikke er blant de områdene som åpnes for havvindutbygging i 2025.

– Helgeland og Nordvest A er overmoden for en konsekvensutredning. Det foreligger mer enn nok svar til å få en god konsekvensutredning gjennomført like effektiv som det legges opp til for prosjektene i sør, sier han.

Bærekraftig utbygging

Fylkestingsrepresentant Marianne Johansen understreker at en utbygging på Helgeland må ta hensyn til bærekraft og sameksistens med andre næringer, som fiskeriene.

Nordland Aps forslag

Nordland Arbeiderparti har fremmet et forslag til uttalelse om saken, og håper på støtte fra de andre partiene i fylkestinget. Uttalelsen oppfordrer regjeringen til å gi instruks og nødvendige ressurser slik at NVE kan prioritere konsekvensutredning av hele eller deler av Nordvest A i samme tempo som Sørvest F og Vestavind B og F med sikte på åpning og utlysning i 2025.

Krever inkludering

Nordland Arbeiderparti krever at Nordland og Nord-Norge inkluderes fra starten i utbyggingen av havvind, slik at leverandørindustrien i nord gis en likeverdig mulighet til å bidra i utviklingen av fremtidens energiløsninger.

Havvind,Helgeland, Nordland, Arbeiderpartiet,Energi,Regjeringen,NVE,Havvind

Forrige artikkelReaksjoner etter kontroll i Hadsel
Neste artikkelSterke reaksjoner om havvind på Helgeland