Tross sterke reaksjoner fra nord og løfter om inkludering i Norges havvindsatsing, er Nord-Norge og spesielt Helgeland, fortsatt utelatt fra regjeringens planer om å åpne nye områder for havvind.

Dette har utløst en bølge av frustrasjon og skuffelse blant lokale aktører som mener at regionen er klar og egnet for denne næringen. Samtidig er det krefter som absolutt ikke ønsker havvind i Nordland.

Nord-Norge Oversett

I april presenterte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 20 nye områder for havvind, inkludert tre felt på kysten utenfor Midt-Norge og sørlige Nordland. Imidlertid ble det nylig kjent at regjeringen har valgt å åpne tre områder for havvind som ligger utenfor Haugesund, nordvest for Bergen, og uten for Sørvestlandet. Dette har utløst sterke reaksjoner i Nord-Norge, med mange som mener at regionen er blitt oversett.

Klar for Havvind

Havområdene utenfor Helgeland er blant de best egnede områdene i Norge for havvind, ifølge Kjell Giæver, sjef for Artic Energy. Han påpeker at området ikke er i konflikt med fiskeri eller sjøfugl, og det har gode vindressurser. Industrien på Helgeland, med Westcon i spissen, er minst like klar og bra som resten av landet.

Regjeringens respons

Til tross for den sterke støtten for havvind i Nord-Norge, har regjeringen uttrykt at de har for lite kunnskap til å åpne et område i nord allerede til utlysningen i 2025. Olje- og energiminister Terje Aasland har uttalt at Nord-Norge vil bli koblet på havvindsatsingen, men at det er litt mer umodent og det er litt mindre kunnskap. Dette har møtt motstand fra lokale aktører som mener at regionen har den nødvendige kompetansen og er klar for havvindprosjekter.

Sterk vilje

Mens debatten om havvind i Nord-Norge fortsetter, er det klart at det er en sterk vilje blant lokale aktører for å utnytte vindressursene i regionen. Med riktig støtte og investeringer, kan havvind bli en viktig del av Nord-Norges fremtidige energilandskap.

Forrige artikkelAp i Nordland krever handling for havvind
Neste artikkelBil havnet i marinepollen i Svolvær