Det er planlagt utbygging av vindkraft på Helgeland i Nordland, men nå er mange spent på om de minste partiene kan få noe å si i fylkestingets behandling.

To partiet i Nordland fylkesting har uttrykt en klar posisjon, og vil ikke ha vindkraft til havs på Helgeland. Rødt og Industri- og Næring fronter motstanden og kommer med skarpe formuleringer om at utbyggingen ville utgjøre «det største naturinngrepet i Norge noensinne.»

Økonomiske og miljømessige konsekvenser

I en uttalelse fra disse partiene på fylkestinget pekes det på at vindkraft til havs vil kreve enorme økonomiske ressurser som kunne vært brukt mer fornuftig. De argumenterer også for at en slik utbygging vil true Nordlands kraftforedlende industri, som er avhengig av rimelig strøm. De påpeker også at det ikke er umiddelbar nødvendig med ytterligere kraftutbygging i dette området, fordi Helgeland allerede har et betydelig kraftoverskudd.

Konflikt med fiskeri og biologisk mangfold

En annen viktig faktor er at vindkraft-utbyggingen kommer i konflikt med fiskeri og biologisk mangfold, noe som kan ha langsiktige konsekvenser for lokalsamfunnet. Utbyggingen vil også potensielt true Nordlands viktige sjømatindustri, som også er avhengig av områdets naturressurser.

Skepsis til nytt industrieventyr

Fylkestinget er skeptisk til bruken av begrepet «et nytt industrieventyr» når det kommer til havvind, da utbyggingen kan føre til industridød i noen av Norges viktigste industri- og eksportfylker. De ber om at det gjøres tilstrekkelig konsekvensanalyser før regjeringen går videre med konsesjonstildelinger og at hensynet til eksisterende industri, fiskeri, og natur skal veie tyngre enn løfter fra vindkraftlobbyen.

Forrige artikkelAlle kom seg gjennom storkontroll i Vestvågøy
Neste artikkelTidligere fylkesrådsleder rystet over nytt fylkesråd