– Det er en uforståelig avgjørelse at det ikke opprettes landslinje i dronefag.

Det sier fylkesråd for utdanning og kompetanse, Elin Dahlseng Eide, i en pressemelding.

– Andøy videregående skole har opparbeidet seg unik kompetanse og et bredt nettverk, blant annet i nært samarbeid med Andøya Space som allerede har nødvendige tillatelser fra Luftfartstilsynet for å drive undervisning i droneflyging. Med alt det spennende som skjer på Andøya ville en droneutdanning der bli svært attraktiv.

I statsbudsjettet som ble lagt fram i dag fremkommer det at landslinjesøknaden fra Andøy videregående skole i dronefag ikke får støtte fra regjeringen. Til tross for det økende behov for kvalifiserte fagarbeidere, mangler det et viktig opplæringstilbud i dronefag, nemlig på videregående skole nivå. Dette har Andøy videregående og Nordland fylkeskommune tatt tak i og utviklet fagplaner for, opplyser hun.

– Andøy videregående tok allerede i 2017 initiativ til utvikling av dronefag, og har siden da jobbet med utviklingen av et slikt tilbud, med prosjektstøtte fra fylkeskommunen. I 2020 tok fylkeskommunen alle formelle skritt for å få godkjent et splitter nytt utdanningsløp innen dronefag, sier Dahlseng Eide

Hun er stolt av det gode og solid faglige arbeid som er lagt ned.

– Jeg mener det er både uforståelig og svært leit at dette arbeidet ikke skal bære frukter, særlig når forutsetningene for å lykkes er så gode. Det er bare trist at regjeringen bruker sine siste dager på å ikke skape utvikling i Andøy-samfunnet, sier fylkesråden, som hadde forventet at dette gikk gjennom.

– Det kommer en ny regjering nå, og vi vil se på andre muligheter. Vil jobbe for å endre på dette, sier Dahlseng Eide.

Forrige artikkel– Skyter ikke fisk med raketter
Neste artikkelDenne skolen er ute av statsbudsjettet