I Høyreregjeringens siste statsbudsjett ligger det ingen penger til fiskerihavn på Andenes. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll er rystet.

Nordland fylkeskommune har over lang tid jobbet for å få realisert ny fiskerihavn på Andenes, med et investeringsbehov på mellom 400 og 500 millioner kroner.

– Vi hadde tro på at høyreregjeringen ville imøtekomme det enorme investeringsbehovet som ligger i denne infrastrukturen. Den er helt avgjørende for utviklingen av Andøy som en svært viktig fiskerikommune, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll, i en pressemelding.

– Skyter ikke fisk med raketter

Norvoll mener det er besynderlig at et samfunn som har blitt utsatt for statlige nedskjæringer, ikke får hjelpt til noe så grunnleggende som en oppgradert fiskerihavn.

– Høyreregjeringen la i tolvte time inn penger til nytt rakettskytefelt, men dropper å støtte opp under den grunnleggende fiskerinæringen. Du kan ikke skyte fisk med raketter, sier en frustrert Tomas Norvoll, og mener det ville vært naturlig å si både og, når det handler om Andøyas framtid.

God samfunnsøkonomi

Med uttalt satsing på fiskerinæringen som en viktig næring framover, mener Norvoll det vil være helt naturlig å sikre gode fiskerihavner for en effektiv og trygg utvikling av den viktige næringen for landsdelen.

– Dette er infrastruktur som er det offentliges ansvar. Og rent samfunnsøkonomisk er regnestykket bunnsolid. Det er bare å se på eksportverdien av fisk og sjømat. Dette er investeringer som staten Norge vil tjene på å ta. Nå får vi heller jobbe opp mot det nye stortinget og påtroppende regjering, og satse på at Andøysamfunnet blir hørt i behovet for investering i ny fiskerihavn, avslutter fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Forrige artikkel– Ikke tiden for å kutte
Neste artikkel– En uforståelig avgjørelse