Statssekretær Grete Ellingsen lover å sette utflytting av statlige arbeidsplasser til Nordland på agendaen. Det ble uttrykt i et møte mellom fylkesråd for næring, Mona Fagerås, og satssekretæren.

– Det er veldig positivt at regjeringen har satt dette på agendaen og nylig lagt frem en plan for utlokalisering av statlig virksomhet, sier fylkesråd for næring Mona Fagerås (SV).

– Fylkesrådet jobber aktivt med å få statlige arbeidsplasser til alle de ti byene i Nordland. Fylkesrådet ga høsten 2016 innspill til regjeringen på statlige virksomheter som kan lokaliseres til Nordland. I regjeringens plan nevnes konkrete statlige virksomheter som nå er under vurdering for utflytting fra Oslo til Nordland. Narvik og Bodø er nevnt i regjeringens plan som aktuelle lokaliseringssteder.

– I tillegg har er Vefsn og Brønnøy over tid jobbet med konkrete lokaliseringer mot regjering og Storting. Disse fire kommunene var derfor invitert til å delta i møtet med statssekretæren i Kommunal og moderniseringsdepartementet for å presentere sitt arbeid, sier Fagerås.

Hun legger til at fylkesrådet vil fortsette arbeidet med utflytting av statlige arbeidsplasser til Nordland,  i samarbeid med kommunene.

Statssekretær Grete Ellingsen (H)  i Kommunal og moderniseringsdepartementet var godt fornøyd med møtet.

– Det var et konstruktivt og fint møte, der fylkeskommunen og fire kommuner kom med sine innspill. Disse tar jeg med meg i det videre arbeidet med utlokalisering, sier hun.

Forrige artikkelNAV «stenger» dørene fra mandag morgen
Neste artikkelSvindlet til seg trygdemidler for fjerde gang