En mann fra Øksnes er dømt til fengsel i 30 dager for å ha svindlet til seg trygdemidler for fjerde gang.

I en tilståelsesdom med enedommer i Vesterålen tingrett av 13. mars 2017, har den dømte fått redusert straffen på grunn av samarbeid med politiet og retten. Han må likevel sone 30 dager i fengsel.

– Siktede har for fjerde gang gjort seg skyldig i bedrageri av tygdemidler. Bedraget er grovt og straffen for grovt bedrageri skal være fengsel, skriver dommer Hans Edvard Roll i dommen mot øksnesværingen.

Forbrytelsen går ut på at han med hensikt tilegnet seg en uberettiget vinning ved bruk av uriktig eller ufullstendig opplysninger.

– I perioden 24. mars 2014 til 29. mars 2015 oppga han i meldekortene til NAV at han arbeidet færre timer enn det kan faktisk arbeidet. Opplysningene dannet grunnlag for automatisk beregning og resulterte i urettmessig utbetaling av minst kr 127.720,-.

 

Forrige artikkelRegjeringen vurderer utflytting av arbeidsplasser
Neste artikkelSendt til sykehus etter husbrann