Fra mandag kan du ikke bare møte opp på NAV sånn helt uten videre. Da vil alle NAV-brukere bli henvist til å bruke NAVs internettløsninger eller ringe til NAV kontaktsenter.

I følge en pressemelding fra NAV vil det fra den 3. april bli endringer ved oppmøte hos NAV-kontorene. Dersom du møter opp personlig, vil du bli møtt med en beskjed om å bruke nettet eller ringe NAVs kontaktsenter. Unntaket er de som ikke kan bruke internett eller telefon.

Dette er løsningene på nett og telefon hos NAV fra 3. april:

  • Generell veiledning på alle tjenester og ytelser
  • Tilgang til skjemaer og veiledning på utfylling av skjema
  • Søke på statlige ytelser elektronisk
  • Registrere seg som arbeidssøker
  • Finne ledige stillinger
  • Se status i egen sak, vedtak og utbetaling
  • Endring av kontaktopplysninger
  • Kontakte NAV gjennom å skrive til oss

Kontaktsenter

Dersom NAVs nettløsning ikke gir de svar som trengs, vil NAV Kontaktsenter veilede på telefon 55 55 33 33. NAV Kontaktsenter videresender oppgaver til NAV-kontoret eller andre enheter der dette er nødvendig.

Spisset hjelp

Gjennom å få flere til å benytte selvbetjeningsløsninger sikrer vi at riktig og oppdatert veiledning gis. Dette gjør at den enheten som skal behandle saken får søknad og dokumentasjon raskere inn til behandling. Ved at flere benytter selvbetjeningsløsninger, frigjør vi tid til oppfølging og til å hjelpe de som av ulike årsaker ikke kan benytte disse tjenestene selv.

Møter med NAV skal etter dette i størst mulig grad være avtalt på forhånd. Dette gir NAV mulighet til å gi bedre bistand til de som trenger det mest.

Forrige artikkelHadsel-mann mistet førerkortet i åtte måneder
Neste artikkelRegjeringen vurderer utflytting av arbeidsplasser