En Hadsel-mann i 30-årene mister førerkortet i åtte måneder og får en bot på 10.000 kroner for å ha kjørt i 126 kilometer i timen i en 80-sone utenfor tettbygd strøk.

Det går fram av en fersk dom fra Vesterålen tingrett. Saken har gått gjennom domstolen på kort tid. Det var på søndag 29. januar 2017 at mannen kjørte i Sørdalstunnellen i Kvæfjord kommune. Allerede 14. mars 2017 var mannen dømt.

Det er snakk om en dom der den tiltalte har tilstått forholdet i retten. Rapporten fra fartskontrollen viser for at den tiltalte har brutt fartsgrensen slik Statsadvokaten i Nordland har påstått.

– Fartsovertredelsen skjedde inne i en tunell. En trafikkulykke i en tunell kan medføre alvorlige trafikksituasjoner med hensyn til risiko for brann og begrenset mulighet for bistand. Det er ut over dette ikke noe skjerpende i situasjonen, skriver dommer Hans Edvard Roll i Vesterålen tingretts dom.

I tillegg til inndragning av førerkortet for åtte måneder, er dommen på 14 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år og en bot på 10.000 kroner subsidiært 14 dagers fengsel. Dersom den dømte ikke gjør flere grove feil på veien, kan han kjøre bil åtte måneder etter hendelsen. Holder han seg i skinnet i to år slipper han også å sone.

Forrige artikkelNå kan du registrere deg som laksefisker
Neste artikkelNAV «stenger» dørene fra mandag morgen