Fylkesmannen i Nordland ber folk som ønsker å bli laksefiskere om å registrere seg innen 1. juni 2017.

Fisketidene for sjølaksefiske i Nordland er i uforandret fra 2016. Fristen for å registrere seg til sjølaksefiske er 1. juni 2017. Fylkesmannen har sendt ut brev med registreringsskjema til sjølaksefiskere som registrerte seg for fiske med faststående redskap i forrige sesong.

I brevet finner du informasjon om

  • fisketider i ulike deler av fylket,
  • hvordan du kan registrere deg som sjølaksefisker,
  • fiskeravgift, lovlig redskap og munningssoner.

Hvordan registrere seg

Du må registrere deg for å kunne delta i laksefisket i sjø. Dette kan enten gjøres ved registrering  direkte i Lakseregisteret, eller ved bruk av registreringsskjema.

Fisketider i 2017 Det er Miljødirektoratet som regulerer både sjøfisket og elvefisket etter laks. Det er ingen endring i bestemmelsene i fisketidene for 2017.

Ytre deler

Ved fastsetting av fisketider i 2010 ble fylket inndelt i en ytre del og en indre del. Den ytre delen av fylket omfatter Vesterålen, Lofoten og Nordlandskysten sør for Vestfjorden. Her inngår kommunene Andøy, Øksnes, Sortland, Bø, Hadsel, Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Værøy, Røst, Steigen, Bodø (unntatt Skjerstadfjorden), Gildeskål (unntatt innenfor Sandhornøya), Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna, Nesna, Dønna, Leirfjord (utenfor Helgelandsbrua og Sundøybrua), Herøy, Alstahaug (vest for Kystriksveien), Vega, Vevelstad (vest for Kystriksveien), Brønnøy (vest for Kystriksveien), Sømna (vest for Kystriksveien), Bindal (vest for Kystriksveien).

Indre deler

Den indre delen av fylket omfatter Ofoten, Indre Salten og Indre Helgeland. Her inngår kommunene Lødingen, Tjeldsund, Evenes, Narvik, Ballangen, Tysfjord, Hamarøy, Sørfold, Beiarn, Gildeskål (innsida av Sandhornøya), Rana, Hemnes, Leirfjord, Vefsn, Alstahaug (øst for Kystriksveien), Vevelstad (øst for Kystriksveien). Følgende hovedregler for sjøfiske etter laks med faststående redskap gjelder for Nordland i 2017: Fisketid for kilenot i den ytre delen av fylket (Lofoten, Vesterålen og kysten fra Steigen og sørover) : 15. juli – 29. juli, fra mandag kl. 18.00 til onsdag kl. 18.00 1. september – 28. februar, alle dager Fisketid for kilenot for den indre delen av fylket (Ofoten, Indre Salten og Indre Helgeland): 15. juli – 4. august, fra mandag kl. 18.00 til onsdag kl. 18.00 1. september – 28. februar, alle dager Fisketid for krokgarn: 15. september – 28. februar, alle dager.

Fisketid for settegarn: 1. oktober – 28. februar, alle dager, garna skal ha maskevidde på 58 millimeter eller mer fra knute til knute.

Unntak fra hovedreglene

I følgende fjorder åpnes det ikke for fiske med kilenot, krokgarn eller settegarn: – Steinslandsfjorden i Øksnes (innenfor en rett linje mellom Hundsholmen og Ystvika), – Skjomenfjorden i Narvik (innenfor E6-brua), – Tørrfjorden i Sørfolda (innenfor linje mellom Tørrfjordskjeret og Langvikneset), – Skjerstadfjorden i Salten med sidefjorder (innenfor Saltstraumen), – I Ranafjorden (innenfor en rett linje mellom Hamarøyfjellet og Neppelen), – Leirfjorden i Leirfjord (innenfor/mellom Helgelandsbrua og Sundøybrua), – Halsfjorden i Vefsn (innenfor en linje mellom ytterste punkt på Halsneset og ytterste punkt på Skonsengodden). – Velfjorden i Brønnøy (øst for Kystriksveien), – Bindalsfjorden (kommunene Bindal og Sømna øst for Kystriksveien). – I Beiarfjorden og sjøområdene innenfor Sandhornøya (nord til Mulnesodden/Rønneset) er ukentlig fisketid for kilenot fra mandag kl. 18.00 til torsdag kl. 18.00. – I Vefsnfjorden, innenfor en linje fra Sørnesskjeret til Remnes, er det kun tillatt å fiske i utvidet sesong.

 

Forrige artikkelEt 50-talls arrangementer i Vesterålen i april
Neste artikkelHadsel-mann mistet førerkortet i åtte måneder