MENINGER   Av Wenche Cumming, leder for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

At Lofoten, Vesterålen og Senja trenger et miljø- og oljevernsenter, er det ikke uenighet om. En stor og økende skipstrafikk langs kysten er en reell trussel mot næringsgrunnlaget i dette området, og Folkeaksjonen hilser et slikt senter velkommen. Både oljesøl og forsøpling av hav og kyst er, og vil fortsatt være, ei enorm utfordring.

FrP’s stortingskandidat i Nordland, Kjell Børge Freiberg, har erklært høyt og tydelig at den viktigste saka for han i valgkampen er å få åpna Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeaktivitet. At han ser på miljø- og oljevernsenteret som et viktig verktøy FOR å åpne, er ingen overraskelse. Han overser derfor glatt at de viktigste konfliktområdene, seismikk, arealbruk og kjemisk forurensing av fiskefeltene, ikke kan løses med et oljevernsenter.

Oljevirksomhet på den svært smale kontinentalsokkelen utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja vil måtte foregå så nært land at det knapt kan kalles off-shore. Sterke hav- og kyststrømmer vil sope oljeforurensing inn i fjæresteinene i Vesterålen før vi får lensene ut fra depotene.

Freiberg kaller de som ikke vil åpne Lofoten, Vesterålen og Senja, for klimaromantikere. De han da putter i denne sekken er ikke bare noen skarve naturvernere, men ei samla fiskeri- og sjømatnæring – stort og smått, på hav og land, reiselivsnæringa med hurtigruta i front, og et økende antall FrP-velgere. Jeg tar også med hav-, fiskeri- og miljøforskere selv om disse kunnskapsleverandørene for lengst er avskiltet av FrP.

Miljø- og oljevernsenteret ble lagt til Hadsel, og både tidligere FrP-ordfører Freiberg og nåværende AP-ordfører har koblet ja til oljeboring til etablering av senteret. Dette har skapt sterke reaksjoner, særlig i fiskerimiljøet. Vi trenger bedre beredskap for å verne fiskeressurser og fiskerinæring – ikke på bekostning av dem.

Uansett, Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja er glad for etableringen av miljø- og oljevernsenteret. Vi vil sørge for at Freiberg IKKE får oppfylt sitt ønske om oljeboring i matfatet, og dermed sikre oljefritt råstoff til fiskeri- og sjømatnæringa i hele regionen.

 

Forrige artikkelMelder om mye elg i veibanen
Neste artikkelMelbu-gutt deler erfaringer med Vesterålen