Fylkesmannen i Nordland har bedt skolesjefen i Hadsel kommune om å gjøre endringer ved Innlandet skole.

Det er i forbindelse med en bekymringsmelding knyttet til kvalitet i undervisningen at Fylkesmannen i Nordland har gjort konkrete vurderinger av forholdene ved Innlandet skole i Hadsel.

Bekymret varsler

Tidlig torsdag var det fortsatt uklart hvilken skole den aktuelle bekymringsmeldingen gjaldt. I et brev til den som har sendt inn bekymringsmeldingen, hvor mottakeren er unntatt offentlighet, bekrefter Fylkesmannen i Nordland at det er Innlandet skole saken gjelder.

Delt rektorstilling

Bekymringsmeldingen tok for seg påstander ommangel på kvalifiserte lærere, delt rektorstilling og at svømmeundervisning gis av ansatte uten godkjent livredningskurs.

Livredningskurs

– Fylkesmannen har hatt opp din bekymring med Hadsel kommune ved oppvekstsjefen. Kommunen har bekreftet at det i januar ble gjennomført livredningskurs med førstehjelp for de ved Innlandet skole som gjennomfører svømmeundervisningen. Kurset ble gjennomført av Røde Kors, og flere ansatte ved skolen deltok. Vi anser derfor at dette forholdet er rettet opp av kommunen, skriver utdanningsdirektør Guri Adelsten Iversen i sitt brev til varsleren.

Kompetansekrav

– Rektorstillingen er delt mellom de to lærerne ved skolen som oppfyller kompetansekrav for tilsetting som lærer og som er kontaktlærere, Jan Reinertsen og Camilla Lauksund. Ansvaret er fordelt slik at Camilla er den som har ansvaret for det pedagogiske og dermed er den som i lovens forstand er rektor ved skolen. Dette ansvaret er ikke tydelig avklart, og vi har bedt kommunen om å gjøre dette snarest, skriver utdanningsdirektøren hos Fylkesmannen i Nordland.

Hun viser ellers til at Innlandet skole for skoleåret har registrert tre lærere som oppfyller kompetansekravene til tilsetting som lærer, mens to ikke oppfyller kravene.

Forrige artikkelSortland kommune «frikjenner» sauedriften på Kleiva
Neste artikkelEr dette beviset på at Lofotfisket er historie?