– Det skal bli plass til mer levendefanget torsk i merdene i Melbu havn, sier Martin Rasmussen ved Norway Seafoods Melbu.

Forleden dag kunne skuelystne observere at det kom tre svære laksemerder på rekke og rad inn mologapet på Melbu. Og det var en ny variant merder i forhold til det man har hatt i Melbu havn til nå, noe som ligner veldig mye på vanlige laksemerder.

– De tre nye merdene er nå på plass for at Norway Seafoods Melbu skal klare å øke lagringskapasiteten for levendelagring av torsk. Lagringskapasiteten vil øke med et usikkert kvantum, avklimatiseringseffekten vil fortsatt være en flaskehals.

Det sier Martin Rasmussen ved Norway Seafoods Melbu i en kommentar til 8445melbu.no. Han regner med å kunne ta opp mellom 150 til 200 tonn levendelagret torsk per uke i torskesesongen.

Prosessene rundt levendelagring av torsk setter enkelte begrensninger i de ukene dette er aktuelt. Det er også begrensninger i forhold til hvor mange båter som kan levere samtidig. De nye merdene vil dermed øke mottaket av dette råstoffet de ukene det er aktuelt å fange levende torsk og mellomlagre fangsten før den produseres på land.

Forrige artikkelGir penger til lokalt næringsliv
Neste artikkelPlanlegger etablering av oljevernsenter