Utenfor filetanlegget til Norway Seafoods på Melbu er det plassert ut tre nye laksemerder for leveranser av fisk.

De tre laksemerdene er plassert rett sør for mottaksanlegget for levendefanget torsk, og ligger også godt innenfor den beskyttede moloen på Melbu.

Uten at vi har klart å innhente kommentarer fra Norway Seafoods Melbu, må man anta at det er snakk om tre laksemerder som er tenkt brukt i forbindelse med mottak av levendefanget torsk. Norway Seafoods Melbu har produsert levendefanget torsk på Melbu et par sesonger.

Forrige artikkelHilser til ungdommene i videregående skole
Neste artikkelSiste finpuss på Melbus flotte miljøgate