Nærings- og fiskeridepartementet har godkjent den fiskerimessige siden av eierendringen i Havfisk ASA og Norway Seafoods AS ved at Lerøy Seafood Group ASA gis tillatelse til å overta 64,42 % av aksjene i Havfisk ASA og 73,63 % av aksjene i Norway Seafoods AS.

– Lerøy er i dag en av Norges ledende sjømatleverandører. Etter min oppfatning vil Lerøys inntreden i Havfisk og Norway Seafoods kunne styrke fiskeforedlingsvirksomheten, og være positivt for hvitfisknæringen i Norge gjennom selskapets solide kompetanse og brede distribusjonsnettverk, sier fiskeriminister Per Sandberg i en pressemelding.

Godkjennelsen er gitt etter reglene i deltakerloven og godkjennelse gjelder den fiskerimessige siden av kjøpet.

Alle vilkår knyttet til Havfisk ASA sine tidligere tillatelser er videreført.  Det betyr at alle leveringsvilkår knyttet til torsketrålerne forblir uendret og likeens aktivitetskravet som Havfisk ASA har på sine seks anlegg i Stamsund, Melbu, Hammerfest, Storbukt, Kjøllefjord og Båtsfjord.

Forrige artikkelSlik er tillatelsen for oppkjøpet av Havfisk og Norway Seafoods
Neste artikkelBekymret for Hadsels rutiner rundt offentlighet