En innbygger i Hadsel har sendt en bekymringsmelding til Fylkesmannen i Nordland om endringer som fører til mindre innsyn i dokumenter i kommunen.

Innbyggeren er en flittig leser av den offentlige postjournalen til Hadsel kommune. Han er misfornøyd med kommunens rutiner og praksis når det gjelder innsyn i kommunens dokumenter. Nå ber han fylkesmannen vurdere rutinene, det vil si rutinene som rådmann Ola Morten Teigen er ansvarlig for.

Les mer:

– I forbindelse med Hadsel kommunes føring av offentlig postjournal så har jeg bemerket meg at kommunen etter den 29.07.2016 har endret layout på rapport slik at en del opplysninger nå er utelatt. Opplysninger om saksansvarlig, saksbehandler, klassering inngår ikke lengre i rapport. I følge offentlighetsforskriften § 6 andre ledd andre punktum skal det også opplyses om kontaktpunkt for den enkelte sak hos det enkelte organ.

– Jeg ber Fylkesmannen ta stilling til om offentlig postjournal for Hadsel kommune datert 03.08.2016 er i henhold til gjeldende lov og forskrifter på området.

– I offentlig postjournal 03.08.2016 for sak/dok.nr 2016/1246-46 er det opplyst under Innhold at sak gjelder : Signert arbeidsavtale. Under feltet Avsender/mottaker er opplysninger om Avsender/mottaker unndratt offentlighet. Er det mottaker eller avsender som er unndratt offentlighet. Navnet til personen er oppført under innhold mens den er unndratt offentlighet i feltet for avsender/mottaker.

– Jeg ber Fylkesmannen ta stilling til om Hadsel kommunes føring av offentlig postjournal i ovennevnte sak er korrekt utført jamfør gjeldende lov og forskrifter på området.

Forrige artikkelGodkjenner Lerøys kjøp av Havfisk og Norway Seafoods
Neste artikkelStakk av fra politikontroll mellom Melbu og Stokmarknes