Det er for få som søker, og derfor er det nå flere lokale næringsdrivende som har mulighet til å få penger innen forskning og nyskaping.

– Næringslivet i Nordland går så det griner. I medgangstider er det viktig å tenke framover. Det sier fylkesråd for næring Arve Knutsen (KrF) og oppfordrer bedriftene i Nordland til å satse mer på ansatte med kunnskap innen forskning og nyskaping.

– Det er viktig at næringslivet i Nordland øker antall ansatte med  formalkompetanse på master og doktorgrads nivå. Næringslivet må nå bruke den muligheten som ligger i at det er oppsigelser innenfor oljenæring og ansette ingeniør og sivilingeniører, sier Knutsen.

Penger til forskning
Han ønsker også mer fart på prosessen med å etablere forskningspark/innovasjonsselskap på universitetet. Dette er en overmoden prosess som trenger å landes.

– Nordland har betydelig lavere forsknings og utviklings (FoU) aktivitet enn landsgjennomsnittet og ligger nesten på bunn i Norge når det gjelder bruk av FoU i bedriftene, minner han om.

Pengene finnes
– Det finnes masse penger til forskning og utvikling som næringslivet og forskningsmiljøene i Nordland bør utnytte bedre. Bruken av Forskningsrådets virkemidler er lav. Dette gjelder både for bedriftene og for forskningsmiljøene, slår han fast og viser noe forundret til at akvakulturnæringen og fiskerinæringen nesten ikke bruker virkemidlene i Fiskeri og havbruksnæringens forskingsfond (FHF).

– Både Skattefunnordningen og Innovasjon Norge sine landsdekkende ordninger har penger bedriftene og universitetet kan søke på. Selv om det finnes hederlige unntak, er det ingen tvil om at det kan satses mer, oppfordrer fylkesråd for næring Arve Knutsen (KrF).

Forrige artikkelMelbu: Turist fikk napp, knuste nesen
Neste artikkelMelbu-merder øker torske-kapasiteten