Norway Seafoods på Melbu blir etter det 8445melbu.no erfarer spydspiss innen den kommende teknologien som skal innføres i fiskerinæringen.

Fabrikksjef Martin Rasmussen ved Norway Seafoods på Melbu bekrefter overfor 8445melbu.no mandag at en slik teknologisk utvikling er under veis, men han presiserer at avdelingen på Melbu fortsatt er i en planleggingsfase.

Norway Seafoods står foran en revolusjon, og etter det 8445melbu.no forstår vil Melbu-avdelingen stå i fremste linje i den utviklingen som kommer. En av de store oppgavene som konsernet nå stor overfor, er informasjon til de ansatte om at Melbu står først i løypa når det gjelder den nye teknologien som tyske teknologikonsern har utviklet de siste årene.

8445melbu.no kjenner til at avdelingen på Melbu står overfor store omveltninger, men til det positive. Det skal innføres ny teknologi, samtidig som de ansatte på en god måte skal tas vare på.

Mange av de manuelle oppgavene ved fileten på Melbu vil trolig forsvinne. Det betyr en ny og enklere arbeidshverdag for de ansatte, men også omstilling og fornyelse av kompetanse i forbindelse med innføring av ny teknologi i filetproduksjonen.

Det blir også behov for en ny type kompetanse, som skal ta høyde for å håndtere den nye teknologien lokalt på Melbu. Etter det 8445melbu.no forstår vil det også være behov for omstilling blant mange av de ansatte på Melbu, for å kunne håndtere den nye hverdagen på den lokale avdelingen.

Det er også mulig at Norway Seafoods på Melbu får en langt større teknisk stab enn tidligere, samt større fokus på drift og vedlikehold av den nye og teknologisk avanserte maskinparken som skal installeres på Melbu.

Omstilling til tross, forstår vi at den fiskeriteknologiske revolusjonen som kommer på Melbu, vil bli svært positivt for lokalsamfunnet. Stedet vil trenge godt utdannede folk i framtida, blant annet innen datateknologi og maskinelt vedlikehold. Mange mener at utviklingen som kommer nå, vil sikre produksjonen på Melbu og bidra til større lønnsomhet i framtida.

Forrige artikkelMelbu-politikere krever fortgang i Ekren-planen
Neste artikkelTillitsvalgt fornøyd med stor Melbu-satsing