Lofoten og Vesterålen går spennende tider i møte når det gjelder spørsmålet om boring etter olje- og gass utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Det kommende oljevern- og miljøsenteret som skal etableres i området blir derfor et viktig redskap for våre myndigheter.

LederTestlokaliteten som tenkes etablert i tilknytning til opplæring i bruk av oljevernutstyr og håndtering av oljesøl, vil trolig få stor oppmerksomhet og praktisk betydning i senteret arbeid. Kunnskap om akuttforurensning i kulde og mørketid får stadig større betydning jo lengre nord olje- og gassvirksomheten strekker seg.

Å legge til rette for best mulig tilgjengelige miljøinformasjon knyttet til akutt forurensning vil trolig sette lokale myndigheter bedre i stand til å handle lokalt. Et aktivt dokumentasjons- og kunnskapsformidlingssenter om miljø og oljevernberedskap likeså. Senteret vil derfor få stor betydning for landsdelen og oljenæringen i årene som kommer.

Etablering av et kunnskapssenter og tiltaksbase mot marin plastforsøpling i nord, er en ny tanke som mange kanskje har tenkt, men ikke gjort noe med. Det er ikke bare langs strendene man ser marin plastforsøpling, men også ute på det åpne havet. Vi vet at det finnes mye plastsøppel langs Nord-Norges vakre kyst, men vi vet ennå ikke helt hvordan vi godt nok, eller på en økonomisk forsvarlig måte, skal kunne samle inn plastsøppelet. Spesielt når det gjelder vanskelig tilgjengelige områder.

Etablering av en mottaksstasjon for utrangerte fiskebåter og oppdrettsutstyr, samt testing av lenseutstyr, er også spennende ideer som vil bygge opp under det viktige arbeidet senteret skal arbeide med i årene som kommer. Og her kommer utvikling av lenseteknologi for oppsamling av søppel i kystsonen inn som et helt nytt element. Dette vil etter hvert kunne få internasjonale dimensjoner over seg.

Det nye oljevern- og miljøsenteret i Lofoten og Vesterålen skal bygge sterke fagmiljøer i regionen. Dette er et viktig element som vil skape grobunn lokalt og bli godt mottatt i lokalsamfunnene, uansett hvor i Lofoten og Vesterålen senteret legges. Kompetansemiljøene som finnes i regionen skal bygges videre. I tillegg kan det være aktuelt å tiltekke seg annen eksisterende aktivitet. Kanskje skal noe av eksisterende statlig aktivitet flyttes til senteret og videreutvikles der.

Drift og finansiering av senteret er et av de store utfordringene myndighetene står overfor. At det eventuelt gis statlig støtte i en oppstartsperiode er nærliggende, men etter hvert må senteret opparbeide seg en portefølje som gjør det økonomisk bærekraftig – kanskje uten direkte pengeoverføringer fra staten etter at senteret er etablert og i full drift.

Forrige artikkelMelbu-merder øker torske-kapasiteten
Neste artikkelKvinnelig syklist lettere skadet på Melbu