For første gang på lang tid leverer Norway Seafoods et positivt driftsresultat. Skreiproduksjonen på Melbu trekkes fram som positivt for resultatet.

Norway Seafoods fikk et driftsresultat i første kvartal på 14 millioner. Priser og volumer var høyere i et kvartal hvor driften var bedre.

Norway Seafoods hadde en omsetning i fjerde kvartal på 570 millioner kroner, en økning på 61 millioner kroner i forhold til samme periode i 2014. Økningen i omsetning skyldes både høyere salgspriser og større volum. Produksjonen av ferske filetprodukter økte. Driften ved fabrikkene var mer effektiv, heter det i en pressemelding fra Norway Seafoods.

– Det er en god utvikling i markedet etter torskeprodukter, både i Norge og i utlandet. Lavere fisketakt enn i første kvartal 2014 gav bedre balanse markedet og høyere priser for både kunder og fiskere. Jeg er stolt over at vi leverer et positivt driftsresultat for første gang på lang tid. Ansatte og ledelse i hele selskapet viser stor innsats og har bedret både effektiviteten og lønnsomheten. Det inspirerer til videre innsats, sier konsernsjef Thomas Farstad.

Norway Seafoods resultat før finansposter (EBIT) var 14 millioner kroner i første kvartal, mot -3 millioner kroner i samme periode i fjor. EBIT-marginen for konsernet var på 2,5 prosent, mot 0 prosent i første kvartal i 2014. Kontantstrøm fra driften i kvartalet var -73 millioner kroner, mot -33 millioner året før. Resultatet etter skatt var 11 millioner kroner (-4 millioner kroner i samme periode i fjor).

Netto rentebærende gjeld økte til 374 millioner kroner (296 millioner kroner ved utgangen av 2014). Egenkapitalandelen var uforandret på 13,1 prosent ved utgangen av kvartalet.

Torskemarkedet
Norway Seafoods leverte en høy andel av ferske produkter i perioden og hadde blant annet en god økning i salg av skrei-produkter både i Norge og internasjonalt. Den lavere fisketakten viser at det er viktig med god balanse og godt samspill i torskemarkedet for å oppnå prisøkning på råvarer og produkter. Innsatsen med å forbedre effektiviteten i anleggene har gitt resultater og det vil bli arbeidet med å realisere ytterligere gevinster gjennom å optimalisere driften. Selskapet har høstet erfaringer med deler av den nye filet-teknologien og vil prioritere arbeidet med å ta ny teknologi i bruk.

Torsk er nå viktigst
– At torsk på nytt er den viktigste sjømaten for norske forbrukere er det beste beviset på at vår innsats for å løfte torsken gir resultater for alle i verdikjeden. Når torsken tilpasses markedet gjennom produktinnovasjoner og tilgjengelighet ønsker forbrukerne å spise mer torsk. Vi vil fortsette vårt arbeid med produktinnovasjon, kvalitetsforbedring og med å effektivisere driften. Gjennomføring av forslag fra Tveteråsutvalget vil bidra til bedre produkter for forbrukerne, sikrere arbeidsplasser i sjømatindustrien og større lønnsomhet for hele verdikjeden. Det er derfor viktig for alle at forslagene følges opp, sier Thomas Farstad.

Forrige artikkelDumper slam i flott friområde på Melbu
Neste artikkelSe hvem som børster fylkesveien på Melbu