Psykiatri-tilbudet på Stokmarknes og utekontorer i Svolvær kan bli avviklet. Det viser prosessen som pågår i Helse Nord.

Ifølge Lofotposten kan fremtidens psykiatritilbud i Helse Nord innebære avvikling av utekontorer og endringer i sengeposter.

Endringer i psykiatritilbudet

Lofoten og Vesterålen kan miste sengeplasser for psykiatri på Stokmarknes, og utekontorer i Svolvær kan bli avviklet.

Dette er blant de foreløpige scenarioene som skisseres for framtidens psykiatritilbud i Helse Nord. Utkastet er lagt fram som et foreløpig arbeidsnotat i omstillingsarbeidet i Helse Nord. Verken kutt, nedleggelser eller endringer er bestemt enda.

Dette er psykiatrien i Lofoten og Vesterålen

Mulige konsekvenser

I det mest radikale forslaget til omstilling av sykehusdriften foreslås døgnposten ved sykehuset på Stokmarknes lagt om og utekontorer i Svolvær avviklet. Detaljene i forslaget er ikke kjent i utkastet som ble lagt ut før helga.

Kommuneoverlegens rolle

Kommuneoverlege Jan Håkon Juul i Vågan er en av de som sitter i arbeidsgruppa som skal lande på ett av tre forslag. Han viser til at de skisserer et moderat forslag og et mer radikalt alternativ til dagens drift. Disse skal uansett kunne gi et godt nok tilbud fortsatt – dersom de blir valgt.

Fremtidsutsikter

Foreløpig er det snakk om et grunnlag for arbeidet med å ta en beslutning – og hva en ser for seg er mulig å gjøre. I det mer radikale forslaget skisserer en også styrking av poliklinikk og ambulante tilbud – samtidig som driften endres fra døgnpost og sengeplasser i Vesterålen.

Usikker om utekontor

Kommuneoverlegen er ikke sikker på om avvikling av utekontor i Svolvær vil gi de store effektene.

– Jeg ser ikke helt besparelsen i det. Da må alle pasientene transporteres også, sier han til Lofotposten.

Arbeidet skal ende i anbefalinger 10. november, og dette skal sys sammen til et helhetlig forslag i slutten av november og behandles i styret før jul.

Dette er LoVe DPS

Lofoten og Vesterålen distriktspsykiatriske senter (LoVe DPS) er en del av spesialisthelsetjenesten i psykiatri, og tilbyr utredning og behandling til befolkningen over 18 år i flere kommuner i Nordland.

Senteret er organisert under Psykisk Helse og Rus klinikken i Nordlandssykehuset, og har lokasjoner på Gravdal, Leknes, Stokmarknes og Svolvær. LoVe DPS består av poliklinikker for voksne, samt dag- og døgntilbud, og har 76 stillingshjemler fordelt på sine lokasjoner.

LoVe DPS gir behandlings- og rehabiliteringstilbud til personer med psykiske lidelser og funksjonssvikt. Innenfor gitte ressursrammer prioriteres innsatsen i forhold til de mest behandlingstrengende. I tillegg gir senteret veiledning til kommunehelsetjenesten og andre samarbeidspartnere, og bidrar til økt kompetanse innenfor fagfeltet psykiatri.

Det er imidlertid foreslått endringer i psykiatritilbudet i Helse Nord, som kan innebære avvikling av utekontorer og endringer i sengeposter. Dette kan potensielt påvirke LoVe DPS, som har et felles distriktspsykiatrisk senter underlagt Nordlandssykehuset, med tilbud fordelt på sykehusene på Gravdal og Stokmarknes, samt kontorer på Leknes og i Svolvær.

Forrige artikkelLoVe-kommuner kan investere i helseteknologi
Neste artikkelDødsulykke i Narvik