Arbeidsgruppe 1, som har ansvaret for å utrede akuttfunksjonene i det store omstillingsarbeidet i Helse Nord, har foreslått å omgjøre Nordlandssykehuset Lofoten til et distriktsmedisinsk senter (DMS).

Dette kan bety at fødeavdelingen og akuttfunksjonene på sykehuset i Lofoten kan bli nedlagt. Det er imidlertid uenighet i arbeidsgruppen om dette forslaget, melder Nordlands framtid.

Helse Nords omstillingsarbeid

Helse Nord har fått ordre fra Helse- og omsorgsministeren om å se på alle mulige tiltak for å redusere innleie av fagfolk og redusere utgiftene. Målet er å få en «struktur som lar seg bemanne og som gir bærekraftig økonomi». Fem arbeidsgrupper er nedsatt for å utrede forskjellige aspekter av dette omstillingsarbeidet.

Mulige konsekvenser

Hvis Nordlandssykehuset Lofoten blir omgjort til et DMS, kan det bety at Nordlandssykehuset HF står igjen med kun to somatiske sykehus, sykehuset i Bodø og Vesterålen. Det kan også bety at man ønsker å styrke sykehuset i Vesterålen.

Kommunikasjon fra Helse Nord

Kommunikasjonsdirektør i Helse Nord, Skjalg Fjellheim, har uttalt at de ikke vil kommentere det løpende arbeidet før gruppene leverer sine endelige rapporter. Disse rapportene skal leveres 14. november, og det vil bli gitt et fyldigere kommentar på et felles pressemøte onsdag denne uka.

Neste steg

Arbeidsgruppenes innstillinger er ikke endelige forslag til styret i Helse Nord. Når innstillingene er levert fra de fem arbeidsgruppene skal disse vurderes og bearbeides før det leveres en innstilling fra administrerende direktør Marit Lind til styret. Styret i det regionale helseforetaket skal behandle saken 20. desember. Så skal forslaget ut på høring før styret får saken på sitt bord igjen i april neste år. Det er først da styret leverer sitt endelige forslag. Det er statsråden og regjeringen som skal etter bestemme hva som skal skje med sykehusstrukturen i Nord-Norge.

Folk som sogner til Gravdal sykehus, vil potensielt måtte reise mer enn 130 kilometer for å få helsetjenster ved Nordlandsykehuset Vesterålen på Stokmarknes.


Forrige artikkelGår til kamp mot umerkede fiskeredskaper
Neste artikkel– Synd at de skyldige ikke blir tatt