Lofoten og Vesterålen distriktspsykiatriske senter (LoVe DPS) er en del av spesialisthelsetjenesten i psykiatri, og tilbyr utredning og behandling til befolkningen over 18 år i flere kommuner i Nordland.

Senteret er organisert under Psykisk Helse og Rus klinikken i Nordlandssykehuset, og har lokasjoner på Gravdal, Leknes, Stokmarknes og Svolvær. LoVe DPS består av poliklinikker for voksne, samt dag- og døgntilbud, og har 76 stillingshjemler fordelt på sine lokasjoner.

LoVe DPS gir behandlings- og rehabiliteringstilbud til personer med psykiske lidelser og funksjonssvikt. Innenfor gitte ressursrammer prioriteres innsatsen i forhold til de mest behandlingstrengende. I tillegg gir senteret veiledning til kommunehelsetjenesten og andre samarbeidspartnere, og bidrar til økt kompetanse innenfor fagfeltet psykiatri.

Det er imidlertid foreslått endringer i psykiatritilbudet i Helse Nord, som kan innebære avvikling av utekontorer og endringer i sengeposter. Dette kan potensielt påvirke LoVe DPS, som har et felles distriktspsykiatrisk senter underlagt Nordlandssykehuset, med tilbud fordelt på sykehusene på Gravdal og Stokmarknes, samt kontorer på Leknes og i Svolvær.

Tilbyr en rekke behandlinger

Lofoten og Vesterålen distriktspsykiatriske senter (LoVe DPS) tilbyr en rekke behandlingstilbud og tjenester på ulike steder. Her er en kort oversikt over tilbudene og deres lokasjoner:

 • Allmennpsykiatrisk enhet Stokmarknes
 • Ambulant akutteam, Lofoten
 • Ambulant akuttenhet, Vesterålen
 • Dagenhet Leknes
 • Dagenhet Svolvær
 • Rusteamet Lofoten
 • Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Gravdal
 • Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Stokmarknes
 • Voksenpsykiatrisk poliklinikk Svolvær (utekontor)

Noen av behandlingstilbudene som tilbys inkluderer:

 • ADHD hos voksne
 • Angstlidelser hos voksne – generalisert
 • Bipolar lidelse
 • Bipolar lidelse – psykologisk behandling
 • Depresjon hos voksne
 • Eksponering med responsprevensjon (ERP)
 • Elektrokonvulsiv terapi
 • Individuell jobbstøtte IPS
 • Kognitiv miljøterapi
 • Kognitiv terapi
Forrige artikkelVeiarbeid pågår nord for Skagen
Neste artikkelLoVe-kommuner kan investere i helseteknologi