Nordland fylkesting uttrykker bekymring for den pågående strukturprosessen i Helse Nord og krever at fremtidens sykehusstruktur i Nord-Norge behandles i Stortinget.

Det mener Vegard Lind-Jæger, som er representant for Sosialistisk Venstreparti (SV) i Nordland fylkesting. Han har vært involvert i diskusjoner og debatter angående den pågående strukturprosessen i Helse Nord, og uttrykker bekymring for prosessens tempo og manglende involvering av berørte kommuner, fylkeskommuner og sivilsamfunnet.

Han har tatt til orde for at fremtidens sykehusstruktur i Nord-Norge bør behandles av Stortinget

– Nordland fylkesting er svært bekymret for den pågående strukturprosessen i Helse Nord, skriver han i avisinnlegg. Han mener at arbeidet er preget av høyt tempo og mangelfull involvering av berørte kommuner, fylkeskommuner og sivilsamfunnet. Fylkestinget frykter at den mangelfulle prosessen gir et sviktende beslutningsgrunnlag når Helse Nord skal vedta ny sykehusstruktur i Nord-Norge.

Samfunnsmessige konsekvenser

Fylkestinget påpeker at den pågående strukturprosessen ikke tar høyde for de samfunnsmessige konsekvensene av endringer i sykehusstruktur. Regjeringens egen NOU 2023:08 Fellesskapets sykehus peker på at sykehusstruktur har samfunnsmessige konsekvenser langt utover det som berører spesialisthelsetjenesten.

Beredskap og sikkerhet

Både Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen peker på en desentralisert sykehusstruktur som en vesentlig del av Norges felles beredskap og sikkerhet. Nordland fylkesting mener at beslutningen om ny sykehusstruktur i Nord-Norge er for viktig til å bli besluttet av et enkelt styre eller en enkelt minister, mener han.

Krav om Stortingsbehandling

Nordland Fylkesting krever ifølge ham stortingsbehandling av fremtidens sykehusstruktur i Nord-Norge. SV har levert et forslag til uttalelse fra Nordland Fylkesting, og fylkestingsrepresentant for SV, Vegard Lind-Jæger, uttrykker forventninger om bred oppslutning rundt uttalelsen.

Forrige artikkelDødsulykke i Narvik
Neste artikkelHer vil Høyre prioritere og investere i utvikling