Høyres Beate Bø Nilsen ber Nordland fylkesting om å prioritere og investere mer i utviklingen av Kleiva Naturbruksskole.

Hun mener skolen har potensialet til å bli en av de mest innovative skolene i Norge på sitt område, gitt nødvendige ressurser og finansiering.

Beate Bø Nilsen er gruppeleder for Høyre i Nordland fylkesting. Nå vil hun ha ytterligere satsing på naturbruksskolen på Kleiva, som er en del av Sortland videregående skole.

Økende søkertall

Gjennom flere år har søknadstallene til Sortland videregående skole, avdeling Kleiva, økt. Skolen tiltrekker seg elever fra et langt større geografisk område enn Vesterålen, også utenfor Nordland. Dette tyder på at skolen gjør mye riktig, og Nilsen mener at slike resultater må dyrkes for å opprettholde motivasjonen til å være innovativ og fremtidsrettet.

Innovasjon, forskning og utvikling

Nilsen mener det er viktig å se på muligheter for Kleiva som tar vare på behovet for innovasjon, forskning og utvikling utenfor rammen av bare en videregående skole. Hun peker også på at utviklingskraften må økes, og at et samlet fylkesting kan sørge for dette.

(saken fortsetter under bildene)

Samarbeid om innovasjon

Skolen har inngått samarbeid med blant andre Nibio, Telemark Technologies og Vesteraalens, og jobber med flere forsknings- og utviklingsprosjekter sammen med både næringsliv og andre.

Nilsen mener at et nytt undervisningsrom, «Det blå rommet», må etableres snarest, og at det bør etableres et pilotprosjekt for internat på Kleiva.

Framtida for Nordland

Nilsen mener at kunnskap og kompetanse er løsningen på mange av utfordringene i Nordland fremover. Hun oppfordrer til å starte på Kleiva, og peker på at dette er helt i tråd med det nye fylkesrådets politiske plattform som blant annet løfter desentral utdanning og borteboernes velferd.

Høyre ønsker at hele fylkestinget skal stille seg bak en uttalelse som understreker Kleivas betydning som en innovativ videregående skole for fremtiden. Uttalelsen fremhever skolens satsing på fornybar energi og samarbeidsprosjekter som kobler grønn og blå næring sammen, og krever bedre undervisningslokaler og boforhold for elevene.

Forrige artikkelKrever stortingsbehandling av endringer i sykehusstrukturen
Neste artikkelDokumentert: Dette er de samiske språkene