Samiske språk har en rik og variert historie i Nordland, og regionen er kjent for å inneholde det største antallet samiske språk innenfor fylkesgrensene i Norge (1).

De mest brukte samiske språkene i dag er nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk (språkrådet). Nordsamisk er det mest utbredte samiske språket, og det brukes av nesten 90% av de samisktalende samene i Troms og Finnmark. I Nordland er det også brukt i kommunene Tjeldsund og Evenes6. Lulesamisk og sørsamisk er også brukt i Nordland, men disse språkene er alvorlig truet (regjeringen.no).

Pitesamisk og umesamisk, to andre samiske språk, er utdødd i Norge, men det er pågående arbeid for å revitalisere disse språkene (sametinget.no). Sametinget har diskutert hvordan man kan gjøre pitesamisk og umesamisk språk levende igjen i Norge, og det er understreket at et samarbeid med de pitesamiske og umesamiske miljøene på svensk side er nødvendig (sametinget.no).

Samiske språk har status som minoritetsspråk i Norge, Sverige og Finland, og i alle tre landene har samisk status som offisielt språk i de samiske forvaltningsområdene (språkrådet.no). Dette betyr at man kan kreve undervisning i samisk og at man kan bruke samisk i kommunikasjonen med stat og kommune i disse områdene (språkrådet.no).

Til tross for denne statusen, er samiske språk truet. Ifølge UNESCO er nordsamisk regnet som et truet språk, mens lulesamisk og sørsamisk er regnet som alvorlig truede språk (regjeringen.no). Dette skyldes flere faktorer, inkludert fornorskningspolitikk, mangel på språkbrukere, og begrenset bruk av språkene i litteratur, film, musikk, media og det offentlige rom (sametinget.no).

Det er imidlertid også positive trender. Utviklingen for nordsamisk språk har vært positiv de siste tiårene, og samiskspråklige rettigheter er fastsatt i samelovens språkregler og rett til opplæring i og på samisk er fastsatt i opplæringsloven (regjeringen.no)

Samiske medier, litteratur og kulturtiltak har bidratt til at nordsamisk språk har fått en sterkere posisjon (regjeringen.no). Sametinget har også tatt initiativ til å revitalisere pitesamisk og umesamisk språk i Norge, og det er foreslått å utarbeide egne prioriteringer i budsjettet for revitalisering og styrking av språkene (sametinget.no). Dette viser en forpliktelse til å bevare og styrke samiske språk i Nordland og utover.

Forrige artikkelHer vil Høyre prioritere og investere i utvikling
Neste artikkelKampanje skal bevare samiske språk