Kommuner i Lofoten og Vesterålen har nå muligheten til å søke om midler fra den nylig etablerte helseteknologiordningen. Den er designet for å hjelpe kommunene med å investere i og implementere helseteknologi.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol uttaler onsdag at kommunene vil få god tid til å forberede søknadene sine. Tilskuddet er ment for å redusere risikoen for kommuner som er i front med å ta i bruk helseteknologi.

Direktoratet for e-helse, i samarbeid med Helsedirektoratet og KS, har forberedt helseteknologiordningen. Det er Helsedirektoratet som vil forvalte ordningen, og kommunene kan nå begynne å forberede søknadene sine, eventuelt i samarbeid med andre kommuner eller helseforetak.

Hvem kan søke?

Alle kommuner i landet kan søke, inkludert kommuner i Lofoten og Vesterålen. Tilskuddene er ment for å støtte testing, innkjøp og implementering av teknologi. De kan bli tildelt til kommuner som ønsker å samarbeide med Norsk helsenett om å prøve ut nye områder for samspill som del av Felles journalløft for kommunene, skriver departementet i en pressemelding.

Fokus på velferdsteknologi

På sikt skal helseteknologiordningen omfatte alle typer helseteknologi, men tilskuddene vil neste år bli innvilget for områdene velferdsteknologi, digital hjemmeoppfølging og bedre journalløsninger.

Kommunene kan for eksempel få støtte i prosessen med å bytte ut eller oppgradere journalløsningen sin. Dette vil gi bedre støtte til fagfolk og bedre digital samhandling, slik at pasientene ikke trenger å bære med seg sin egen helseinformasjon.

Fremtiden for helseteknologi

Helseteknologiordningen er en videreføring av satsingen på velferdsteknologi, og noen prosjekter fra Velferdsteknologiprogrammet er prioriterte i regelverket om tilskudd for 2024.

– Med helseteknologiordningen har vi lyttet til innspillene vi har fått, både fra helse- og omsorgstjenesten og helsenæringen, og prioriterer en ordning som vil være en hjelp og støtte for kommunene, og også være forutsigbar for leverandørene, sier Kjerkol.

Dette markerer en spennende tid for helseteknologi i Norge, og det vil være interessant å se hvordan kommunene i Lofoten og Vesterålen vil dra nytte av denne nye muligheten.

Forrige artikkelDette er psykiatrien i Lofoten og Vesterålen
Neste artikkelLoVe kan miste sengeplasser og utekontor